POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

wystawa CUKIERNIA EUROPA/ Aleksandar Stankoski w Galerii Miejskiej we Wrocławiu

Data: 2017-10-19 - 2017-11-25 Wrocław

CUKIERNIA EUROPA/ Aleksandar Stankoski

19.10.2017 – 25.11.2017

wernisaż 19.10.2017, godz. 18:00

wstęp wolny

Kurator wystawy: Gorancho Gjorgjievski

 

„Cukiernia Europa”

Od 19 października do 25 listopada 2017 r. w Galerii Miejskiej we Wrocławiu prezentowana będzie indywidualna wystawa macedońskiego artysty Aleksandara Stankoskiego. Ekspozycja „Cukiernia Europa” jest sarkastyczną redefinicją współczesności i obnażeniem prawdziwych intencji ludzi władzy.

Całą twórczość Aleksandara Stankoskiego cechuje stale obecna dychotomia oraz przeplatanie się figuratywności z abstrakcją, co czyni praktycznie niemożliwym klasyfikację stylu jego dzieł z punktu widzenia klasycznej teorii sztuki. Ta niejednoznaczność otwiera jednak pole do dyskusji nad ich warstwą ideologiczną oraz, z uwagi na zaangażowanie, polityczną – czy i kiedy bliżej im do prawicowego, klasycystycznego modelu sztuki czy modernistycznego pojęcia i wartości lewicy?

Śmiałość, którą Stankoski prezentuje poprzez swoje dzieła, jest rezultatem jego potrzeby wizualizacji epistemy, jego nieustającej woli  poznania, a następnie ujęcia go w specyficzne ramy sztuki. Idąc za tym, koncept wystawy „Cukiernia Europa” również jest epistemologiczny, teoretyzujący wiedzę o sztuce oraz sposoby, jakimi wiedza O oraz W sztuce jest przedstawiana za pomocą konkretnych, materialnych narzędzi. Innymi słowy, to analiza i alegoryczne przedstawienie teorii sztuki jako ciągle żywej inspiracji artystycznej.

 Współczesny świat realizuje swoje osiągnięcia przede wszystkim poprzez rozwój technologiczny, wysuwając na pierwszy plan sieci społecznościowe i komunikacyjne, które za pośrednictwem mediów i społeczeństwa informacyjnego osiągnęły swój szczyt i stały się nieodzowne dla rozwoju zarówno całego społeczeństwa, jak i jednostki będącej integralną częścią tego systemu. Globalizacja i połączona z nią maszyneria zmiany świadomości za pośrednictwem mass-mediów i reklamy kreują nowy porządek świata, w którym jednostka alienuje się i traci swoją tożsamość. De facto, współczesna industrializacja i technologizacja życia wbrew swoim założeniom (a może właśnie zgodnie z nimi…?) wiodą ku dezintegracji życia społecznego.

Aleksandar Stankoski, będąc świadkiem takiego rozwoju wydarzeń, swoją estetyczną strategię buduje na demistyfikacji wspomnianych społecznych fenomenów. Jego sztuka komentuje przemiany społeczne, polityczne i kulturowe na poziomie zarówno lokalnym, jak i globalnym. W centrum jego zainteresowań leży stworzenie ironicznej syntezy znanych już prądów artystycznych oraz społeczno-politycznych ideologii, sarkastyczna redefinicja współczesności, obnażenie prawdziwych intencji możnych tego świata, którzy pod pretekstem „lepszego jutra” dbają jedynie o własne interesy.

Drogą do wyrażenia tak szerokiego celu w sztuce Stankoskiego stały się podobnie szerokie metody artystyczne: malarstwo, kolaż, szkic, grafika, fotografia, plakat, komiks, instalacja artystyczna, a także sztuki wizualne jak video czy krótkometrażowy film. Połączenie tego w nierzadko nadrealne sekwencje ma za zadanie uświadomić nam nie tylko cały absurd tego świata, ale również fakt, że aby przeżyć, z tym absurdem musimy żyć.

Organizatorem wystawy „Cukiernia Europa” są Galeria Miejska we Wrocławiu i Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii.

Autor tekstu: Gorancho Gjorgjievski

Spot: https://www.youtube.com/watch?v=4qEGsZfjets

Dodane przez: Galeria Miejska we Wrocławiu

dodane przez: Galeria Miejska we Wrocławiu

foto_private_policy

REKLAMA


REKLAMA