POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Powiat Średzki

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Malczyce
CZAS TRWANIA: 2020-09-07 do 2020-09-27

Wykaz nr 4/2020

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym na terenie gminy Malczyce

Lp.

Obręb

Numer KW

Numer  działki

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania

Opłaty

1.

Malczyce

WR1S/00039102/4

242/2

0,0600 ha

Grunt położony
w północno-wschodniej części działki pod strony ul. Sportowej
Bz

3US – tereny sportu i rekreacji

38KDW – tereny dróg wewnętrznych

Zgodnie z umową dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego –

5 zł / 1 ar i 2 zł/ każdy 1 ar powyżej 10 arów.

2.

Malczyce

WR1S/00039102/4

242/2

90 m2

Część budynku socjalnego
w północnej
i zachodniej części obiektu

3US – tereny sportu i rekreacji

Zgodnie z umową dzierżawy.

Zgodnie z zaoferowaną stawką.

3.

Malczyce

WR1S/00025551/5

343/2

0,0100 ha

Grunt położony w centralnej części Malczyc

B

51KDW – tereny dróg wewnętrznych

Zgodnie z umową dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego –

5 zł / 1 ar i 2 zł/ każdy 1 ar powyżej 10 arów.

4.

Malczyce

WR1S/00034769/2

345

0,0030

Grunt położony w centralnej części Malczyc
Południowa część działki

Bi

51MM – tereny zabudowy mieszanej

Zgodnie z umową dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego –

5 zł / 1 ar i 2 zł/ każdy 1 ar powyżej 10 arów.

5.

Malczyce

WR1S/00039390/9

525

0,2100

Grunt położony
w zachodniej części Malczyc

RIVa

5R – tereny rolne

Zgodnie z umową dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego –

5 zł / 1 ar i 2 zł/ każdy 1 ar powyżej 10 arów.

6.

Malczyce

WR1S/00039390/9

527

0,0300 ha

Grunt położony przy ul. Mazurowickiej,

RIVa

1ZD – teren ogródków działkowych

Zgodnie z umową dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego –

5 zł / 1 ar i 2 zł/ każdy 1 ar powyżej 10 arów.

7.

Malczyce

WR1S/00039390/9

511/2

0,0200

Grunt położony przy ul. Łąkowej
RIIIb

6RM – tereny zabudowy zagrodowej

Zgodnie z umową dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego –

5 zł / 1 ar i 2 zł/ każdy 1 ar powyżej 10 arów.

8.

Dębice

WR1S/00035904/8

119/2

0,2500

Grunt położony przy ul. Leśnej
RIIIa

7MM – tereny zabudowy mieszanej

Zgodnie z umową dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego –

5 zł / 1 ar i 2 zł/ każdy 1 ar powyżej 10 arów.

 Bliższe informacje -  Wydział ROŚ, pok. Nr 4 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od  7 września 2020 do 27 września 2020 r.

Gmina Malczyce

REKLAMA


REKLAMA