POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

W Mazurowicach i Rusku powstaną modelowe świetlice

Urząd Gminy Mlaczyce fot.: GM

Gmina Malczyce nawiązała współpracę z Politechniką Wrocławską, której efektem będą dwie świetlice wyposażone w „zielone dachy”, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne.

Porozumienie z wrocławską uczelnią podpisał wczoraj wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski i wiąże się ono z projektem pn. „Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko”.

Projekt ten zakłada budowę dwóch świetlic wiejskich, w Mazurowicach i Rusku, które będą mieć charakter modelowy. Oznacza to, że budynki te będą przekraczać wymagania dla budynków użyteczności publicznej i powstaną z  wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii tj.„zielone dachy”, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne.

Politechnika Wrocławska, kierując się misją związaną z edukacją i promocją odnawialnych źródeł energii, będzie prowadzić w obu świetlicach pomiary zużycia energii na cele ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wentylacji. W ten sposób świetlice oprócz funkcji społecznych będą realizować funkcje edukacyjne.

W ramach podpisanego porozumienia Gmina Malczyce udostępni przedstawicielom uczelni szczegółową dokumentację budowlaną w celach naukowo-badawczych, dydaktycznych, a także przygotowywania publikacji naukowych. Efektem końcowym projektu będą funkcjonalne i nowoczesne budynki na miarę XXI wieku – mówi wójt gminy Piotr Frankowski.

eska

REKLAMA