POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

“Smart Village w Krainie Łęgów Odrzańskich”. 12 zadań uzyskało granty

Zdjęcie ilustracyjne fot.: freeepik.com

Na liście rankingowej “Smart Village w Krainie Łęgów Odrzańskich” znalazły się 3 podmioty z terenu powiatu średzkiego Gmina Malczyce, Gmina Miękinia oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej.

W naborze wpłynęło 12 wniosków, w tym dwa złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, jeden przez osobę fizyczną, a pozostałe przez organizacje pozarządowe. Przyznano po 4 000 zł na realizację każdego z zadań.

Lp. Tytuł operacji Wnioskodawca Kwota wnioskowana (zł) Przyznana kwota (zł)
1 Koncepcja Smart Village szansą na rozwój Małowic i Orzeszkowa Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków 4 000.00 4 000.00
2 Opracowanie koncepcji Smart Village – Inteligentne wsie w gminie Pęcław w obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowo – Sportowe KOS 4 000.00 4 000.00
3 Inteligentne wsie w Gminie Brzeg Dolny w Krainie Łęgów Odrzańskich Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz 4 000.00 4 000.00
4 Inteligentne wsie w Gminie Rudna w Krainie Łęgów Odrzańskich Stowarzyszenie Gminny Klub Żeglarski Marina Chobienia 4 000.00 4 000.00
5 Rudno i Tarchalice inteligentne wsie w Krainie Łęgów Odrzańskich Stowarzyszenie w Rudnie jest cudnie 4 000.00 4 000.00
6 Koncepcja rozwoju turystycznego oraz integracji społeczności lokalnej w granicach Szlaku Odry na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich Fundacja Osada Rybacka 4 000.00 4 000.00
7 Koncepcja Smart Village szansą na rozwój Ciechowa Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej 4 000.00 4 000.00
8 Smart Malczyce w Krainie Łęgów Odrzańskich Gmina Malczyce 4 000.00 4 000.00
9 Odra – smart place – Koncepcja centrum edukacji technologiczno kulturalnej dla młodzieży (ODRA- Odrzański Dom Rozwoju Artystycznego) Stowarzyszenie Cztery Strony Kultury 4 000.00 4 000.00
10 Smart Village Wilkszyn w Krainie Łęgów Odrzańskich Gmina Miękinia 4 000.00 4 000.00
11 Łęgowa koncepcja rozwoju Smart Village dla sołectw Zabornia i Borek – szansa na rozwój naszych wsi Anna Sieczkowska 4 000.00 4 000.00
12 Koncepcja Smart Village obejmująca Ścinawę oraz 5 wiosek Gminy Ścinawa położonych w Krainie Łęgów Odrzańskich Fundacja Kierunek Kultura 4 000.00 4 000.00
Ogółem 480 000.00

Czym są koncepcje Smart Village?

Koncepcje SV to oddolne koncepcje rozwoju w skali mikro, na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców (jednej lub kilku miejscowości), mając na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych lub lepszemu wykorzystaniu wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz:

  • poprawy jakości życia,
  • podniesienia jakości usług lokalnych
  • poprawy bezpieczeństwa,
  • poszanowania środowiska i klimatu
  • problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy czy przepaści cyfrowej.

echo

REKLAMA