POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce. Odbyła się inauguracyjna sesja

Nowa Młodzieżowa Rada Gminy fot.: Gmina Malczyce/FB

We wtorek 7 listopada odbyła się inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce IV kadencji.

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce Monika Krzywdzińska przyjęła ślubowanie od młodzieżowych radnych. Wybrane zostało także nowe prezydium. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce została Amelia Maciejczuk.

Na spotkaniu inauguracyjnym, oprócz przewodniczącej, wybranych zostało dwoje wiceprzewodniczących – Oliwia Balbier i Martyna Rodzik oraz sekretarz – Ziemowit Wilczyński.

Podczas wtorkowego posiedzenia radni złożyli uroczyste ślubowanie, rozpoczynając tym samym działalność 2-letniej, IV kadencji Rady.

Nominacje radnym-juniorom wręczyła przewodnicząca Szkolnej Komisji Wyborczej Pani Agnieszka Bartosiewicz.  Nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie:

„Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie”.

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce wraz z wójtem gminy Malczyce Andrzejem Niemcem podziękowali za podjęte wyzwanie oraz życzyli młodym radnym wytrwałości, zapału do działania na rzecz lokalnej społeczności.

Rada jest samorządową reprezentacją młodzieży Gminy Malczyce o charakterze konsultacyjnym. Podstawą działania Rady jest praca społeczna zamieszkałych w gminie przedstawicieli społeczności szkolnych. Radni-juniorzy za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia, diet ani innych przywilejów. Opiekunem Młodzieżowej Rady z ramienia szkoły jest Pani Agnieszka Bartosiewicz, natomiast koordynatorem jest radny Rady Gminy Malczyce Leszek Fudali.

Głównymi celami działania Młodzieżowej Rady jest w szczególności upowszechnianie idei samorządowej i kształtowanie postaw demokratycznych wśród młodzieży, zwiększanie aktywności młodych ludzi, a także reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu gminnego, samorządów uczniowskich, władz oświatowych i innych instytucji. Młodzieżowa Rada może inicjować działania dotyczące młodzieży (na przykład w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Malczyce). Jednym z jej ważnych działań jest promowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, naukowej, sportowej, charytatywnej oraz inicjatyw związanych z ochroną środowiska.

Młodzieżowym Radnym życzymy wytrwałości, zapału do pracy i ogromnych sukcesów.

Gmina Malczyce

REKLAMA