POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Strefa płatnego parkowania - konsultacje społeczne

Środa Śląska fot.: MK / sroda.Express-Miesjki.pl

Wciąż trwają prace nad ostatecznym kształtem uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia w Środzie Śląskiej strefy płatnego parkowania. Urząd Miejski zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i gminy do konsultacji. Opinie na temat projektu uchwały należy przesyłać na adres mailowy urzędu - um@srodaslaska.pl.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) daje możliwość wprowadzania stref płatnego parkowania.
Strefy wprowadza się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów.

W Środzie Śląskiej istnieją wyraźne przesłanki uzasadniające wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Znaczne natężenie ruchu w niektórych częściach miasta, głównie w rynku, powoduje spore ograniczenie w parkowaniu pojazdów, zarówno dla mieszkańców jak i osób przyjezdnych.
Strefy płatnego parkowania wprowadziło już wiele dolnośląskich miast, o porównywalnej do Środy Śląskiej wielkości, m. in. Sobótka, Złotoryja, Lubań, Ziębice czy Góra.

Poniżej prezentujemy projekt uchwały.

 

Uchwała nr         /
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia               2011 roku

 

w sprawie ustalenia w Środzie Śląskiej strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania opłat.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142,  poz. 1591 ze zmianami), art. 13  ust. 1 pkt 1, art.13b  i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o  drogach  publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

1. Ustala się strefę płatnego parkowania na terenie miasta Środa Śląska na niżej wymienionych ulicach:
1) Plac Wolności,
2) ul. Legnicka, na odcinku od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Plac Wolności
3) ul. Św. Andrzeja
4) ul. Kolejowa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Plac Wolności do skrzyżowania z ul. Św. Andrzeja
2. Plan miasta zawierający granice strefy płatnego parkowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

1. W  strefie  płatnego parkowania pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych.
2. Opłaty obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
3. Obowiązek wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1, dotyczy wyznaczonych miejsc. Miejsca te są niestrzeżone.

§ 3.

1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:
1) w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 1 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania – 0,50 zł,
b) za drugie rozpoczęte 30 minut parkowania – 0,50 zł,
2) za drugą godzinę parkowania – 1,20 zł,
3) za trzecią godzinę parkowania – 1,40 zł,
4) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 1 zł,
5) za abonament miesięczny - 60 zł,
6) za abonament miesięczny dla mieszkańca strefy – 30 zł.
7) za abonament roczny -  720 zł,
8) za abonament roczny dla mieszkańca strefy – 360 zł.

2. Opłatę za parkowanie pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowity ponad 3,5 tony w miejscach, gdzie zezwalają na to przepisy ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn zajętych miejsc i stawek opłat, o których mowa w ust.

§ 4.

1. Od opłat, o których mowa  w  § 3 są zwolnione pojazdy wymienione w art 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
2. Wprowadza się  zerową stawkę   opłat za parkowanie:
1) pojazdów straży miejskiej oraz służb prowadzących eksploatację urządzeń znajdujących się w pasach drogowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne) podczas wykonywania obowiązków służbowych,
2) pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, na miejscach oznaczonych znakiem P – 24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D – 18a „parking – miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T – 29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 5.

1. Opłatę za parkowanie uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju.
2. Opłatę za parkowanie uiszcza się w parkomatach, zainstalowanych w pobliżu miejsc parkingowych.
3. Opłatę uiszczaną w parkomacie wnosi się za dowolny okres w wysokości proporcjonalnej do czasu parkowania.
4. Opłaty abonamentowe uiszcza się przez wykupienie karty parkingowej w kasie Urzędu Miejskiego.
5. Dowód uiszczenia opłaty - bilet parkingowy lub kartę parkingową - parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz.
6. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu we wszystkich miejscach strefy płatnego parkowania, do czasu upływu opłaconego okresu.
7. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
8. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, o których mowa w § 3, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.

§ 6.

1. Do kontroli wnoszenia opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania uprawnione są osoby upoważnione przez Burmistrza Środy Śląskiej.
2. Ustalenie obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej, o której mowa w § 5 ust. 8 oraz dokumentowanie jej nałożenia poprzez wystawienie zawiadomienia informującego o tym fakcie wykonywane jest przez osoby ustalone w ust. 1.
3. Oryginał zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, umieszcza się za wycieraczką pojazdu, a kopie załącza się do akt sprawy
4. Opłaty, o których mowa w § 5 ust. 8 podlegają zapłacie w terminie 14 dni od daty stwierdzenia faktu parkowania pojazdu bez uiszczenia opłaty.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UM / MK / sroda.Express-Miejski.pl

15

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Strefa płatnego parkowania - konsultacje społeczne

  2011-05-13 12:36:13

  UM / MK / sroda.Express-Miejsk

  Wciąż trwają prace nad ostatecznym kształtem uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia w Środzie Śląskiej strefy płatnego parkowania. Urząd Miejski zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i gminy do konsultacji. Opinie na temat projektu uchwały należy przesyłać na adres mailowy urzędu - um@srodaslaska.pl.

 • 2011-05-13 17:48:38

  gość: ~Kierwoca

  Zanim zrobicie strefę to przydało by się więcej miejsc do parkowania bo nie ma gdzie zaparkować a nie mówi w dni kiedy jest targ.

 • 2011-05-13 22:51:22

  gość: ~wasco01

  Co racja, to racja. Wprowadźcie zakaz poruszania się dużych samochodów po mieście, tak jak we Wrocku i może autobusów.

 • 2011-05-14 10:28:20

  gość: ~gość

  I bardzo dobrze wprowadzić-- nie pytać.

 • 2011-05-14 12:36:13

  gość: ~AnKa

  Jeszcze Świdnicka do Białoskórniczej powinna wejść w strefę. W uchwale nie ma mowy o pracownikach urzędów mogących parkować w strefie i myślę że nie będą bez biletów parkingowych ich auta widziane w rynku.

 • 2011-05-15 19:50:38

  gość: ~mieszkaniec Środy

  Jestem za, tak dalej być nie może, że nie można zaparkować w centrum miasta.

 • 2011-05-16 10:34:10

  gość: ~bred

  Jestem za, ale pod warunkiem, ze będe mógł parkowac też za darmo w pobliżu

 • 2011-05-16 12:05:06

  gość: ~on

  też jestem za, ale wszyscy na takich samych prawach,niech płaca wszyscy, nie ma lepszych i gorszych, może w końcu będzie można zaparkować w centrum jak w innych miastach a nie ciągle brak miejsc bo sobie samochody zostawiają na cały dzień

 • 2011-05-16 12:44:21

  gość: ~przybysz

  ok. Niech płaca wszyscy co parkuja w rynku, ale ci co nie chcą płacić niech moga parkować dookoła rynku bez opłat np. za starostwem

 • 2011-05-16 12:51:23

  gość: ~KaAn

  To glównie pracujacy w poblizu rynku urzędnicy, sklepikarze, aptekarze, bankowcy, restauratorzy no i wiecznie parkujący mieszkańcy sa adresatem strefy. Zapłacą - będą parkować. Nie ma innej opcji

 • 2011-05-16 13:20:56

  zorra

  Strefa powinna powstać, czy się to komuś podoba, czy nie. Na parkingach ciągle stoją te same samochody. Przyjedżam od czasu do czasu do Środy i jeszcze nie zdarzyło mi się, zebym mogla zaparkowac spokojnie. Chetnie zaplace pare zlotych aby nie musiec szukac miejsc w miescie, ktorego za dobrze nie znam.

 • 2011-05-16 13:47:48

  gość: ~gaga

  Wydaje mi się, że handlowcy moga zyskac. Jeśli wprowadzi sie strefę wielu ludzi ucieknie na parkingi np. do Biedronki. Wielu z tych co tam kupowali nie będzie miala miejsca do parkowania więc za pół zeta spokojnie podjedzie pod sklepik w rynku i bez kolejki do kasy zrobi swoje.

 • 2011-05-16 15:37:15

  gość: ~greps

  Owszem uciekna ale nie do Biedronki parkować, ale zawala ulice i podwórka wokół rynku, a handlowcy raczej stracą bo częśc na pewno nie kupi biletow i pojedzie kupować poza pl. Wolnosci

 • 2011-05-16 16:06:47

  gość: ~Muniek

  Czy w naszym mieście są tylko kupcy? Czy my musimy się aż tak o nich martwić? Oni sobie radę dadzą, przecież tyle lat doświadczenia w handlu mają. Kto, jak kto, ale oni nie stracą. Stracą pół lub całą złotowkę ci, co zechcą zaparkować w rynku, ale czy tak naprawdę stracą. Raczej zapłacą za wygodę i nie stracą czasu na szukanie wolnego miejsca. Już dawno trzeba było wprowadzić opłaty za parkowanie.

 • 2011-05-17 09:57:00

  gość: ~mieszkanka Środy

  bardzo słusznie, niech w końcu ktoś zrobi porządek z tymi parkingami, kupcy niby co maja stracić? bez przesady, przecież teraz to jakiś bałagan totalny jest, nigdzie nie można zaparkować, nawet jak się chce sprawę załatwić w urzędzie, w innych miastach już dawno to rozwiązali a jak ktoś sobie samochód na cały dzień zostawia to już jego problem a nie władz czy też innych parkujących...

 • 2011-05-18 00:54:57

  gość: ~mieszkaniec

  ostatnio dodany post

  Bałagan jest totalny w Rynku bo burmistrz i straż nasz średzka nie egzekwują porządku od lat, tak jakby nie można było zrobic z tym porzadku, a można wyznaczyćmiejsca ile się da w rynku reszta na parkingi wokól rynku i będzie normalnie, ale miejsca na parkowanie w Środzie jest po prostu za mało

REKLAMA