POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Inwestycje w gminie Miękinia na 2012 rok

Pieniądze fot.: Express-Miejski.pl

Wydatki majątkowe w budżecie gminy Miękinia w bieżącym roku stanowią, aż 24% wydatków ogółem - jest to kwota ponad 12 milionów zł. Większość przetargów na wyłonienie wykonawców zadań inwestycyjnych została już przeprowadzona, aby prace budowlane mogły się rozpocząć bezpośrednio po mroźnej zimie.

Do najważniejszych zadań należą wydatki na budowę i modernizację dróg, a mianowicie:
• remont drogi wojewódzkiej nr 336 od granic miasta Wrocławia do miejscowości Pisarzowice wraz z chodnikami i odwodnieniem, koszt całkowity inwestycji wynosi 4,1 miliona zł, gmina Miękinia przeznacza na realizację zadania 1 545 tys. zł, a województwo samorządowe 2 555 tys. zł,
• budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w Pisarzowicach – 270 tys. zł zadanie będzie współfinansowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei w kwocie 270 tys. zł w bieżącym roku planuje się rozpoczęcie realizacji zadania i przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy chodników przy drodze wojewódzkiej w centrum wsi Pisarzowice,
• remont drogi powiatowej Gałów – Ratyń – koszt całkowity zadania wynosi 1,4 miliona zł, gmina przeznacza kwotę 580 tys. zł na wsparcie finansowe powiatu,
• powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych – 150 tys. zł,
• stabilizacja dróg gminnych – 150 tys. zł,
• budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilkszyn – Miłoszyn – 700 tys. zł
W budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji w kolejnych latach budżetowych, na wskazany cel przeznaczono kwotę 160 tys. zł. W bieżącym roku zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji na budowę chodników we wsi Zabór Wielki oraz przy ul. Lipowej w Miękini, trwają pracę projektowe dotyczące projektowania nowej drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Lutynia.
Kolejnym bardzo istotnym ze względu na rozwój gminy obszarem wydatków majątkowych jest oświata i kultura fizyczna, zaplanowano do realizacji następujące zadania:
• sala sportowa przy szkole podstawowej w Pisarzowicach wartość całkowita 5 705 tys. zł w bieżącym roku wydatkowana zostanie 800 tys. zł na budowę i wyposażenie sali
• przedszkole w Pisarzowicach – 3 720 tys. zł
• boisko wielofunkcyjne w Pisarzowicach – 370 tys. zł
• kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 w Wilkszynie – 2 miliona zł
• budowa zespołu szkół w Lutyni – wykonanie dokumentacji technicznej – 200 tys. zł
• budowa placów zabaw na terenie gminy – 100 tys. zł.

Gmina będzie realizowała szereg zadań remontowych, a przede wszystkim renowacje urządzeń melioracyjnych w Mrozie 347 tys. zł.
Duże nakłady inwestycyjne zaplanowano w zakresie gospodarka wodno-ściekowa, zadania z zakresu kanalizacji i wodociągowania gminy są wykonywane przez jednoosobowa spółkę gminną, w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe na realizacje wskazanych zadań przez spółkę w wysokości 2 milionów złotych:
• siec wodociągowa Źródła – Błonie (budowa południowego łącznika) – 200 tys. zł,
• rozbudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej  - I etap – 600 tys. zł,
• budowa zlewni kanalizacyjnej w Wilkszynie i sieci tranzytowej łączącej zlewnie z oczyszczalnią „Janówek” – 1,2 miliona zł.

Gmina Miękinia

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA