POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Ostatnie dni kampanii wyborczej. Gdzie można wieszać plakaty?

Jak na razie tablice ogłoszeń w Środzie Śląskiej są puste fot.: eska

Rozpoczyna się ostatni tydzień kampanii wyborczej. Prawdopodobnie w tym tygodniu nasili się akcja plakatowania. Warto znać przepisy regulujące te kwestie.

Przepisy kodeksu wyborczego (KW) wyraźnie wskazują, gdzie i na jakich zasadach agitacja wyborcza może być prowadzona. Wybraliśmy te najważniejsze. 
 
Bezwzględny zakaz agitacji wyborczej istnieje:
• na terenie szkół
• w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku
• na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów
• na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie
• na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej. 
 
Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych nie można umieszczać plakatów i haseł wyborczych, chyba że zostanie udzielona na to zgoda właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
 
W przypadku wątpliwości, gdzie może wisieć baner wyborczy warto sprawdzić BiP swojego urzędu. Według KW, wójt (prezydent, burmistrz) niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej musi zapewnić na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podać wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości. Gmina Środa Śląska swój wykaz opublikowała 21 lutego.
 
Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych, w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Wieszajac plakat np. na balkonie musimy wiedzieć czy nie zabrania tego regulamin społdzielni. Bardzo często są w nich zapisy o zakazie agitacji.
 
Komitety wyborcze mogą uzyskać zezwolenie na umieszczenie materiałów wyborczych również w pasie drogowym tj. na barierkach lub słupach oświetleniowych. Zgodę wydaje zarządca drogi w formie decyzji administracyjnej tzw. na zajęcie pasa drogowego na wyłączność w określonym miejscu i czasie. Plakaty wyborcze i banery nie mogą zagrożeć bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie mogą imitować znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Warto też pamiętać, że plakatów wyborczych nie można łączyć trwałe z obiektem. Należy umieszczać je w taki sposób, aby można je było usunąć, bez powodowania szkód.
 
Dość często zdarzają się sytacje, że na ogrodzeniu wieszane są banery bez zgody właściciela. Choć jest to działanie wbrew prawu, to lepiej nie usuwać ich samodzielnie, bo są one cudzą własnością. W takiej sytacji najlepiej skontaktować się z komitetem wyborczym, a jeśli to nie pomoże powiadomić straż miejską lub policję. Te dwie służby stoją na straży zapisów kodeksu wyborczego i możemy informować je o wszystkich nieprawidłowościach. Zgodnie z kodeksem wykroczeń art. 63a - kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Grzywna ta może wynieść nawet 5 tys. zł.
 
Na koniec przypominamy, że kampania wyborcza, a więc też wieszanie plaktów i banerów kończy się na 24 godziny przed dniem głosowania. 30 dni po dniu wyborów pełnomocnicy wyborczy muszą usunąć plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe. Gdy tego nie uczynią władze gminy usuną je na ich koszt. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy materiały te pojawiły się na prywatnych nieruchomościach, a ich właściciel wyraził zgodę na ich późnijsze usunięcie.

eska

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Ostatnie dni kampanii wyborczej. Gdzie można wieszać plakaty?

  2020-06-22 21:23:06

  gość: ~Sąsiad

  Pan Kozak na ul Górnej wywiesił plakat z podobizną kandydata na Prezydenta.Ciekawe czy zagłosuje na niego !

 • 2020-06-22 21:39:32

  gość: ~Bartek

  ostatnio dodany post

  @~Sąsiad
  Kazdy inny tylko nie andzej

REKLAMA