POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Sesja absolutoryjna w Kostomłotach. Radni jednogłośni

Ostatni wójt z naszego powiatu z absolutorium fot.: eska

Dzisiaj w Kostomłotach odbyła się sesja rady gminy. Jej głównym tematem było udzielenie absolutorium wójtowi gminy rok 2019.

Absolutorium to forma kontroli rady gmin prawidłowości działalności finansowej organu wykonawczego, czyli burmistrza lub wójta. Od dwóch lat częścią procedury absolutoryjnej jest również raport o stanie gminy/powiatu/województwa za miniony rok i na jego podstawie podjęcie uchwały o wotum zaufania dla włodarza.

Uchwała o udzieleniu wójtowi Kostomłotów wotum zaufania został przyjęta 10 głosami za, przy dwóch  głosach wstrzymujących się. W przypadku absolutorium radni byli jednogłośni i uchwała została przyjęta 12 głosami za. Wcześniej radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2019 r., wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz opinią RIO odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Dziękuje wszystkim za zaufanie, to jest dla mnie ważne. To nie był łatwy, mój pierwszy, rok. Chcieliśmy zrobić dużo i udało się. Zostają kolejne zadania, ale będzie to dla nas motywacją do działania i sięgania po środki z kolejnych rozdań. Dziękuję swojej ekipie za współpracę, pani wójt Meusz, przewodniczącym rady, skarbnikowi, i przede wszystkim wam radni. Razem zrobiliśmy naprawdę dużo, i liczę, że kolejne lata będą jeszcze bardziej efektywne – posumowała głosowanie Janina Gawlik. 

Ważniejsze zadania zrealizowane przez Gminę Kostomłoty w roku 2019:

1.    „Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty” – 3.953.020 zł
Dofinansowanie: Resortowy Program Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+” 2019 - 1.320.000 zł
1.1 „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty”  -  2.989. 814 zł (wyposażenie i funkcjonowanie 2019-2022), Europejski Fundusz Społeczny
2.    „Utworzenie Dziennego Domu Senior+” -  962.895 zł
Dofinansowanie: 300.000 zł (Senior+ na lata 2015 - 2020)
3.    „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” - 198.259 zł
wykonano oświetlenie: Budziszów, Kostomłoty, Szymanowice, Piotrowice, wykonano dokumentację projektową: Bogdanów, Chmielów, Samsonowice, Wichrów, Zabłoto,  Godków oraz Mieczków (fundusz sołecki)
4.    „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie” oraz „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach” - 228.906 zł. Dofinansowanie: 154.915 zł w ramach PROW 2014-2020
5.    „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” (I etap)  - 879.142 zł. Dofinansowani: PROW 2014-2020 - 488.157 zł
6.    „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów” - 122.847 zł.  (13.813 zł. fundusz sołecki wsi Bogdanów) - prace porządkowe oraz dokumentacja projektowa
7.    „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska – Czechy” - 317.807 zł. Dofinansowanie: UMWD - 150.000 zł
8.    „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno” - 29.985 zł (dokumentacja projektowa). Łączna wartość przebudowy: 1.434.234 zł. Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych 867.603 zł.
9.    Zadania realizowane w ramach współpracy z Powiatem:
•    „Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2014D w miejscowości Kostomłoty” – 100.000 zł
•    „Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice” - 201.536 zł
•    „Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania  z drogą 2020D” - 2.250 zł (częściowy odbiór prac)
10.    „Zakup zestawu do pielęgnacji zieleni” ciągnik i kosiarka -247.450 zł
11.    „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych  w miejscowościach: Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułtowice” siłownie napowietrzne  -  41.110  zł. Dofinansowanie: UMWD Odnowa Dolnośląskiej Wsi 19.360 zł
12.     „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych  na terenie Gminy Kostomłoty – VI etap”- 18.070 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 16.732 zł
13.    Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - 95.535 zł. Za dotację zakupiono wyposażenie i sprzęt dla gminnych OSP. Ponadto OSP w Kostomłotach otrzymała 8 tys. zł na zakup wyposażenia technicznego z konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019"
14.    Dofinansowanie dla OSP w Kostomłotach  - 19.394 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za które kupiono kamerę termowizyjną. Wartość projektu: 21.549 zł
15.    Dofinansowanie dla OSP w Osieku - 19.935 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za które kupiono sprzęt specjalistyczny mający na celu poprawę  bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie. Wartość projektu: 27.235 zł.

Dotacje przekazane przez Gminę:
Łączna wartość dotacji 1.657.589 zł, w tym m.in.:
•    renowacje zabytków – dotacja: 60.000 zł,
•    rehabilitacja lecznicza (ZUM Kostomłoty) - 55.200 zł
•    GOK i Biblioteki - 626.589 zł,
•    Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Piotrowicach oraz dla Niepubliczne Przedszkole  w Piotrowicach - 411.932 zł
•    Gminna Spółka Wodna - 53.060 zł (konserwacja rowów)
•    Ochotnicze Straże Pożarne - 28.700 zł
•    Stowarzyszenie Gminne Zrzeszenie LZS Kostomłoty - 109.600 zł.

Oświata:
1.    Środki pozyskane na remonty i doposażenie stołówek:
SP Kostomłoty: Moduł 3 program rządowy „ Posiłek w domu i w szkole” - 63.990 zł
SP Karczyce: Moduł 3 program rządowy „ Posiłek w domu i w szkole”- 61.935 zł
2.    Środki pozyskane na innowacje (monitory, tablice interaktywne)
SP Kostomłoty, SP Mieczków, SP Karczyce, program „Aktywna tablica” - 42.000 zł
3.    Środki pozyskane  na doposażenie pracowni przyrodniczych
SP Karczyce - 65.626 zł
4.    Remonty placówek (z budżet gminy)
SP Kostomłoty: wymiana więźby dachowej sali gimnastycznej 92.949 zł, remont sali gimnastycznej - 28.521 zł, remont i wyposażenie kuchni i stołówki - 108.860 zł
SP Mieczków: wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej połączona z wymianą więźby dachowej, rynien i instalacji - 124.752 zł.

eska

5

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Sesja absolutoryjna w Kostomłotach. Radni jednogłośni

  2020-07-29 09:05:24

  gość: ~kk

  super :)

 • 2020-07-29 11:52:43

  gość: ~Maria

  Widać ,że macie doskonałą Panie przy sterze.Gratuluję.

 • 2020-07-29 17:30:47

  gość: ~Wyborca

  Wykorzystała wszystkie środki zgromadzone przez poprzedniego wójta zabrała mieszkańcom połowe funduszu sołeckiego ciekawe komu jeszcze co zabierze

 • 2020-07-30 17:03:42

  gość: ~Człowiek

  ostatnio dodany post

  @~Wyborca
  Życzliwy. Wielkie Gratulacje Pani Wójt Gminy Kostomłoty Jest Pani. Od 1990r Najlepszym Wójtem która zrealizowała najwięcej inwestycji na terenie gminy my mieszkańcy Pani dziękujemy to wielki wyczyn fi na sowy dzięki za pozyskane dotacje inwestycyjne Wielki Sukces moje Gratulacje tak dolej rozwijać Gminę pod Pani rządami.

 • 2020-07-30 11:34:18

  gość: ~darek

  i ciekawe co jeszcze zrobi. Gratulacje

REKLAMA