POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Średzkie samorządy z dotacjami. Są pieniądze m.in. na budowę drogi w Gałowie i Lutyni

Odebranie dotacji w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu fot.: Powiat Średzki

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Na lipcowej sesji radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznali dotacje samorządom na ochronę gruntów rolnych. Suma dofinansowania to ponad 18 milionów złotych.

11 września w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu przedstawiciele lokalnych gmin i powiatów odebrali dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Prawie 17 mln złotych przeznaczone zostanie na realizację 134 zadań drogowych – budowę lub modernizację dróg na terenach wiejskich. - Kierujemy wsparcie dla samorządów lokalnych, pomagając tym samym realizować potrzebne Dolnoślązakom inwestycje - mówi marszałek Cezary Przybylski.

Ponad 800 tys. złotych przeznaczono dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów, oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. - Fundusz ma za zadanie służyć przede wszystkim małym, mniej zamożnym gminom. Inwestycje drogowe w takich gminach często ograniczają się właśnie do dróg dojazdu rolnego, dlatego zdecydowaliśmy o wsparciu właśnie tych samorządów, które tej pomocy w obecnym czasie potrzebują najbardziej. Dziękuję samorządom za współpracę i deklaruję dalsze wsparcie w kolejnych tego typu programach – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

- W tym roku także realizowane będą zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem sadzenia drzew miododajnych – ponad 105 tys. zł i 100 tys. zł zostanie przeznaczone na pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów. Co więcej, za ponad 4 mln zł realizowane są również zadania drogowe, które otrzymały dotację w 2019 roku z terminem odbioru na 2020 rok - informują urzędnicy.

Powiat Średzki, gmina Miękinia i Udanin z promesami

Powiatowi Średzkiemu przyznano dwie dotacje. 60 tys. złotych zostanie przeznaczone na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gałowie. Z kolei 80 tys. złotych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, który trafi m.in. do wydziału geodezji w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyznanych nam środków. Dzięki nim poprawi się zarówno jakość ul. Wierzbowej w Gałowie, jak i warunki pracy starostwa powiatowego, które zyska sprzęt pomiarowy i informatyczny. Serdecznie dziękuję panu marszałkowi za dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - komentuje Sebastian Burdzy, wicestarosta powiatu średzkiego, który wraz z etatowym członkiem zarządu Grzegorzem Pierzchalskim, odebrał promesę z rąk marszałka.

Odebranie dotacji w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu

Wójt gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn przyjął dofinansowanie w wysokości ponad 212 tys. złotych. Otrzymana dotacja zostanie przekazana na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lutyni na ul. Wiśniowej i Morelowej. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 737 tys. złotych. 
 
Odebranie dotacji w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu
 
Wsparciem finansowym z urzędu marszałkowskiego może pochwalić się także gmina Udanin. Wójt Wojciech Płaziuk odebrał promesę w wysokości 66 tys. złotych. Zostanie ona przeznaczona na zadanie pn. "Różana-Drogomiłowice: droga dojazdowa do gruntów rolnych". 

anha/UMWD

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA