POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Wnioski wspólnot mieszkaniowych w ramach rewitalizacji po wstępnej ocenie formalnej

Zdjęcie poglądowe fot.: Gmina Malczyce

Nabór wniosków w ramach procesu rewitalizacji cieszył się dużym zainteresowaniem przede wszystkim wspólnot mieszkaniowych.

2020 to pierwszy rok, w którym rok wójt gminy Malczyce ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce. Jest to pierwszy nabór umożliwiający udzielanie finansowego wsparcia w postaci dotacji celowych z budżetu gminy na wykonanie prac budowlanych w budynkach niewpisanych do rejestru zabytków. Ustawa o rewitalizacji jest jednym z pierwszych narzędzi urbanistycznych, umożliwiających w polskim porządku prawnym dotowanie prac przy nieruchomościach, które nie są wpisane do rejestru zabytków. Gmina Malczyce wykorzystuje to narzędzie dzięki temu, że opracowała w 2016 roku Gminny Program Rewitalizacji.

Nabór wniosków w ramach procesu rewitalizacji cieszył się dużym zainteresowaniem przede wszystkim wspólnot mieszkaniowych, które z reguły nie dysponują wystarczającym wkładem własnym pozwalającym na zrealizowanie robót budowlanych w ich budynku mieszkalnym. Partycypacja gminy w wysokości do 50% w kosztach prac lub robót budowlanych jest doskonałą okazją poprawy struktury technicznej, a tym samym poprawy wizerunku gminy.

Nabór 2020 trwał 26 dni, wpłynęło 11 wniosków. Cztery z nich zostały odrzucone z przyczyn formalnych, pozostali wnioskodawcy zostali poproszeni o korektę i uzupełnienie wniosków.

Wspólnoty mieszkaniowe, w ramach zgłoszonych przez siebie zadań, wnioskowały o środki głównie na wymianę pokrycia dachowego, ale również na wykonanie drenażu wokół budynku i izolację ścian.

Zgodnie z zasadami naboru rozstrzygnięcie nastąpi po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu na kolejny rok. Czekamy więc na efekty końcowe.

Gmina Malczyce

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA