POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Wójt Gminy Kostomłoty Janina Gawlik powołała pełnomocnika do spraw seniorów

Janina Gawlik wraz z nowo powołanym pełnomocnikiem ds. seniorów Eugenią Kulak fot.: Gmina Kostomłoty

Zarządzeniem nr 332/20 z dnia 13 listopada 2020 r. powołany został w Gminie Kostomłoty Pełnomocnik do Spraw Seniorów. Tę zaszczytną role pełnić będzie Eugenia Kulak.

Eugenia Kulak z gminą Kostomłoty związana jest od ponad 15 lat poprzez piastowane stanowisko - Pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy w Kostomłotach. W ramach inicjatywy socjalnej (realizowanej społecznie) prowadzi w Jarząbkowicach Klub Seniora, podejmuje również zobowiązania zawodowe w ramach Dziennego Domu Seniora w Osieku. Kwalifikacje, zaangażowanie i posiadane cechy charakteru predysponują ją zatem do wykonywania przedmiotowej funkcji a otwartość, cierpliwość i empatia sprawiły, że jest pozytywnie odbierana przez otoczenie.

- W gminie Kostomłoty mieszka powyżej 1500 osób w wieku senioralnym (powyżej 60 roku życia). Konieczne jest zatem aktywne i zobiektywizowane przeciwdziałanie pomijaniu i wykluczaniu najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu społecznym oraz stwarzanie warunków zapewniających seniorom wysoką jakość życia. Dojrzali mieszkańcy chcą czuć się potrzebni i być aktywni - komentuje Janina Gawlik Wójt gminy Kostomłoty

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie:

  • Rozpoznawanie (diagnozowanie) problemów społecznych w zakresie potrzeb osób starszych;
  • Inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób starszych, zaspokajaniu ich potrzeb oraz aktywizacji społecznej;
  • Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych na rzecz inicjatyw lokalnych (gminnych, sołeckich), w tym zwłaszcza w zakresie integracji, edukacji, kultury i rekreacji;
  • Upowszechnianie i propagowanie problematyki związanej z sytuacją osób starszych na rzecz integracji i współpracy międzypokoleniowej;
  • Przedstawianie Wójtowi wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności;
  • Pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach podejmowanych w zakresie problemów osób starszych;
  • Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami osób starszych.

- Życzę pani Eugenii dobrej współpracy z samorządem gminnym i spełnienia w swojej roli - dodaje Janina Gawlik.

echo/Gmina Kostomłoty

5

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA