POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Budżet gminy Kostomłoty na 2021 rok został przyjęty. Jakie samorząd zaplanował inwestycje?

Zdjęcie ilustracyjne fot.: Gmina Kostomłoty

Budżet Gminy Kostomłoty na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy na sesji, która odbyła się 22 grudnia 2020 roku.

Na 15 głosujących radnych: 10 radnych głosowało za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2021, 2 głosowało przeciw, a 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkie Komisje Rady Gminy Kostomłoty (z wyjątkiem Komisji Rolnictwa) zaopiniowały pozytywnie uchwałę w sprawie budżetu.

Poniżej prezentujemy Państwu kształt budżetu na rok 2021 z uwzględnieniem najważniejszych jego czynników:
1. Dochody ogółem w wysokości 42 127 506,97 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 36 074 834,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 052 672,67 zł.
2. Wydatki ogółem w wysokości 46 179 750,67 zł w tym: wydatki bieżące 34 642 164,00 zł oraz wydatki majątkowe 11 537 586,67 zł.
3. Deficyt w wysokości 4 052 243,70 zł.
4. Przychody w łącznej kwocie 4 857 453,70 zł.
5. Rozchody w kwocie 805 210,00 zł.
 
Zaplanowane wydatki zostaną w 2021 r. przeznaczone m.in. na:
1. Oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 9 841 441,00 zł;
2. Rolnictwo i łowiectwo – 1 498 220,00 zł;
3. Transport i łączność – 7 245 586,00 zł;
4. Administrację publiczną – 4 418 178,00 zł;
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 379 635,00 zł;
6. Pomoc społeczną i rodzinę– 12 808 455,72 zł;
7. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 4 343 967,35 zł;
8. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2 329 652,00 zł.
 
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gmina Kostomłoty planuje się przeznaczyć 11 537 586,67 zł. Na liście przyszłorocznych zadań inwestycyjnych znalazły się m.in.:
 
• Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty;
• Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice;
• Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy Kostomłotami a Piotrowicami,
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ramułtowice,
• Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków,
• Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osiek,
• Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce,
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty ul. Sportowa,
• Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarna oraz oświetleniem,
• Remont nawierzchni drogi gminnej Piotrowice – Szymanowice,
• Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie,
• Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego,
• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty,
• Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu,
• Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów,
• Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paździornie, Jarząbkowicach oraz Jakubkowicach,
• Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych.

Gmina Kostomłoty

4

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

 • Budżet gminy Kostomłoty na 2021 rok został przyjęty. Jakie samorząd zaplanował inwestycje?

  2021-01-08 15:04:45

  gość: ~Jacek

  A gdxie środki na poprawę bezpieczeństwa?

 • 2021-01-08 15:49:41

  gość: ~hmmm

  Środki na transport a do powiatu nie ma się jak dostać!!!! TAKA GMINA!!!!!!

 • 2021-01-08 23:24:38

  gość: ~Marian

  Pani Gawlik uważa ,że to Środa powinna płacić za transport z Kostomłot do miasta.

 • 2021-01-09 16:15:01

  gość: ~Ja

  ostatnio dodany post

  Co ze ścieżka rowerowa Piersno - Cesarzowice??

REKLAMA