POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Trwa nabór kandydatów do Rady Seniorów w gminie Kostomłoty

Nabór do Rady Seniorów fot.: mpr

Wójt gminy Kostomłoty Janina Gawlik ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kostomłoty.

- Do kandydowania na członków Rady Seniorów zapraszamy aktywnych Seniorów, którzy zechcą reprezentować potrzeby i interesy osób starszych mieszkających na terenie Gminy Kostomłoty - informuje Janina Gawlik wójt gminy Kostomłoty
Z ogłoszeniem można zapoznać się na stronie:  www.bip.kostomloty.pl 
 
Przypomnijmy, że 30 listopada na Sesji Rady Gminy Kostomłoty podjęta została Uchwała nr XXVIII/227/20 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Kostomłoty w celu zapewnienia Seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności.
W głosowaniu nad przedmiotowym dokumentem udział wzięło 15 Radnych, z czego 7 było przeciw a 8 za podjęciem uchwały.

Uchwałą nr XXVIII/227/20 Radni Gminy Kostomłoty powołują w Gminie Kostomłoty Radę Seniorów, która ukonstytuuje się i będzie działała zgodnie ze Statutem Rady Seniorów.
 
Zgodnie ze Statutem Rada Seniorów będzie działała w następujących obszarach:
1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów;
2) wspieranie aktywności seniorów;
3) rozwiązywanie problemów mieszkalnictwa seniorów;
4) profilaktyka i promocja zdrowia;
5) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu;
6) rozwój form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury.
 
Do zadań Seniorów należeć będzie:
1) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań dotyczących społeczności
w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów;
2) monitorowanie potrzeb seniorów;
3) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;
4) zgłaszanie opinii do aktów prawa miejscowego i programów dotyczących seniorów;
5) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Gminy Kostomłoty ze środowiskiem
seniorów;
6) współpraca w sprawach dotyczących istotnych oczekiwań i potrzeb seniorów.
 
W skład Rady wejdą:
1) przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie, co najmniej 15 osób starszych;
2) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych.
Kadencja Rady trwać będzie 3 lata. Czas trwania kadencji liczony będzie od pierwszego posiedzenia Rady Seniorów.

echo

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA