POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Lokalny Animator Sportu w Gminie Udanin

Zdjęcie ilustracyjne fot.: echo

15 lutego Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy ogłosił wyniki rekrutacji w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu w roku 2021”.

Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.
 

Co robi animator?

  • Inicjuje, organizuje oraz prowadzi zajęcia i imprezy sportowe na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
  • Współpracuje ze szkołami, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w celu promocji aktywności fizycznej;
  • Organizuje imprezy sportowe oraz inne wydarzenia promujące zdrowy styl życia;
  • Promuje swoją gminę, miasto, dzielnicę, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych;
  • Organizuje, promuje i rozwija wolontariat.
Wniosek Gminy Udanin znalazł się wśród rekomendowanych do dofinansowania, dzięki czemu możliwe będzie już od marca pokrycie 50% kosztów zatrudnienia animatora czyli osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowe na obiekcie powstałym w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Lokalnym Animatorem Sportu będzie Krzysztof Fica, który przeszedł pozytywną ocenę Instytutu, przedstawiając we wniosku posiadane kwalifikacje, kompetencje, osiągnięcia oraz harmonogram wydarzeń sportowych.

- Naszym zamierzeniem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej, tworzenie możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych bo to jest jeden z najważniejszych warunków wypływających na dobry stan zdrowia najmłodszego pokolenia – podkreśla Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk.

1675 Boisk Orlik i 2505 Animatorów, którzy będą na nich prowadzić zajęcia. Tak wyglądają liczby projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2021.
Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 1 200,00 zł miesięcznie, pozostała cześć wynagrodzenia będzie sfinansowana z budżetu gminy Udanin.
Wszelkie informacje oraz harmonogram zajęć będziemy publikować na bieżąco.
 

echo

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA