POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Rząd ogłosił aktualne zasady i ograniczenia

Zdjęcie ilustracyjne fot.: feepik.com

30 września zostały opublikowane aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczy przedłużenia do 31 października obowiązujących obostrzeń, nakazów i zakazów związanych z pandemią.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

 

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • przekraczają granicę RP ze strefy Schengen,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

 

WYDARZENIA KULTURALNE - OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄCE DO 31 PAŹDZIERNIKA

Muzea i galerie sztuki - Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os. na 10 m2.

Kina - Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

Domy i ośrodki kultury - Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 75 proc. uczestników. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Koncerty i widowiska cyrkowe

Wznowiono działalność koncertową w pomieszczeniach zamkniętych pod następującymi warunkami:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc. liczby miejsc,
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych,
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Biblioteki - Możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 10 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:

 • udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
 • aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIA

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób. W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 100 proc. obłożenia.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA

Obowiązuje limit osób w miejscach kultu religijnego – maks. 75 proc. obłożenia. Rekomendujemy też odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

 

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA

Zgromadzenia - We wszystkich typach zgromadzeń może uczestniczyć maks. 150 osób. Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Spotkania - W imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć maks. 150 osób.  Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

 

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA

Można organizować imprezy okolicznościowej na zewnątrz oraz wewnątrz (np. w restauracji). Obowiązuje limit osób – maks. 150. Tego typu wydarzenia mogłą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

 

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA

Sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe są otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje także limit osób – maks. 1 os. na 10 m2.

GASTRONOMIA - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA

Lokale gastronomiczne działają w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

RESTAURACJE HOTELOWE - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA

Lokale gastronomiczne w restauracjach działają w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA

Salony fryzjerskie i kosmetyczne są otwarte i mogą działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

HOTELE - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA

Hotele wznowiły działalność. Obowiązuje limit gości – maks. 75 proc. obłożenia hotelu. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz zorganizowanych grupy dzieci i młodzieży poniżej 12 r.ż.

 

SPORT I REKREACJA

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE - - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA

Siłownie, kluby fitness, solaria działają w reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – maks. 1 os. na 10 m2. Otwarte są również baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte, przy przy zachowaniu maks. 75 proc. obłożenia obiektu. Udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

Podczas zajęć i wydarzeń sportowych, poza obiektami sportowymi, obowiązuje limit do 500 osób.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE - OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA

Uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych możliwe jest przy maks. 50 proc. obłożeniu (z widownią). Wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu odbywają się z udziałem maks. 50 proc. publiczności.

echo/gov.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

REKLAMA