POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

"Jesień w obiektywie". Konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy Kostomłoty

Konkurs fotograficzny w gminie Kostomłoty fot.: pixabay.com

Janina Gawlik, wójt gminy Kostomłoty zaprasza mieszkańców gminy Kostomłoty do udziału w konkursie fotograficznym „Jesień w obiektywie”.

1. ORGANIZATOR:

Wójt Gminy Kostomłoty.

2. CELE KONKURSU

* Aktywizacja miłośników fotografii.

* Rozwijanie pomysłowości, spostrzegawczości oraz kreatywności.

* Rozbudzenie wrażliwości estetycznej.

* Poznawanie najbliższej okolicy.

* Promowanie walorów krajobrazowych gminy.

3. ZASIĘG KONKURSU

Konkurs obejmuje teren Gminy Kostomłoty.

4. UCZESTNICY

Adresatami Konkursu są Mieszkańcy Gminy Kostomłoty.

5. WARUNKI KONKURSU

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz  maksymalnie 3 fotografii, w formie elektronicznej (w formacie JPEG) na adres e-mail: promocja@kostomloty.pl
 • Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
 • Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do hasła
  „JESIEŃ W OBIEKTYWIE” preferowane są zdjęcia przedstawiające naturę, roślinność, wiosenny krajobraz o różnych porad dniach.
 • Do konkursu nie dopuszcza się zdjęć przedstawiających wizerunek osób.
 • Fotografie niezwiązane z tematem konkursu, brak wypełnionego formularzu zgłoszeniowego oraz nieodpowiedni format zdjęcia powodują odrzucenie prac.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. NAGRODY

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

7. LAUREACI

 • Zwycięzców konkursu wyłoni 3 osobowa komisja konkursowa, która przydzieli każdej z prac konkursowych punkty od 1 do 5.
 • Prace z najwyższą ilością punktów wygrywają.
 • W przypadku tej samej ilości punktów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2021 r.
 • Nagrody będzie można odebrać w Urzędzie Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, w ustalonym z pracownikiem promocji terminie. 

8. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 15 listopada 2021 r.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i rozpowszechnianie wizerunku przez uczestników imprezy sportowej. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu lub ich opiekunów prawnych zawarta została w karcie zgłoszenia do konkursu.

9.2 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do prac zgłoszonych na rzecz organizatora a także na wyrażenie zgody do wykorzystywania pracy na wszystkich polach eksploatacji organizatora tj.: druku w dowolnej liczbie, publikacji na stornie internetowej urzędu, profilu fanpaga społecznościowego (Facebook), zamieszczenia ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w celu promowania obszaru działalności Gminy Kosomłoty oraz realizacji celów konkursu.

echo / Gmina Kostomłoty

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

 • "Jesień w obiektywie". Konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy Kostomłoty

  2021-10-13 15:05:43

  gość: ~Aaa

  ostatnio dodany post

  JESIEŃ W OBIEKTYWIE” preferowane są zdjęcia przedstawiające naturę, roślinność, wiosenny krajobraz o różnych porad dniach.

REKLAMA