POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Listopadowa sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej fot.: rfp - powiat średzki

25 listopada po raz 41. obradowała Rada Powiatu w Środzie Śląskiej. Radni m.in. zapoznali się z działalnością Muzeum i CeKA oraz przyjęli osiem uchwał.  

Na wstępie do porządku obrad dodano dwie nowe uchwały, przyjęto protokoły z wcześniejszych sesji oraz sprawozdanie z wykonania uchwał rady powiatu. Następnie starosta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Radni nie mieli do niego pytań.

Zgodnie z programem pracy rady na 2021 rok tematem listopadowej sesji była działalność kulturalna Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej oraz Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej (szczegółowe inforamcje wkrótce). Sprawozdania z działalności były dokładnie omawiane na wspólnym posiedzeniu komisjach stałych i podczas sesji nie zgłoszono do nich pytań i uwag.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał. Radni przyjęli ich osiem, w sprawie:

 • utworzenia i przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej,
 • zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu średzkiego,
 • „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
 • ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 • zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 • zmiany uchwały Nr II/9/2018 rady powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
 • ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Średzkiego.

Radni skorzystali z przysługujących im praw i na sesji złożyli kilka interpelacji, m.in. odnośnie zagospodarowania budynków w kompleksie szpitala należących do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, uruchomienia przez Średzkie Centrum Zdrowia w budynku szpitala całodobowej apteki czy też losów budynku Powiatu znajdującego się na ul. Wrocławskiej 42.

W punkcie „wnioski i oświadczenia radnych” poruszono temat dyżurów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które zdaniem mieszkańców nie zawsze zaczynają się o wskazanej godzinie.

„sprawach różnych” przewodniczący rady poinformował o Szlachetnej Paczce organizowanej przez pracowników starostwa i zaprosił radnych do włączenia się w nią.

rfp - Powiat Średzki

6

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

 • Listopadowa sesja Rady Powiatu

  2021-12-02 08:58:08

  gość: ~aka12

  A ile teraz bębą zarabiać Starosta i członkowie zarządu ???????

 • 2021-12-02 09:34:52

  gość: ~ania

  .... o dużo za dużo....
  Najlepiej, jakby już nic nie zarabiali i na stanowiskach by ich nie było :)

 • 2021-12-02 10:45:41

  gość: ~ala

  @~ania
  Ale tu jest mnóstwo Kononowiczów. Gdyby ich nie było, życie stałoby się znacznie przyjemniejsze. :)

 • 2021-12-02 21:23:03

  gość: ~Marta

  @~ania
  Trzeba było się uczyć tłuku

 • 2021-12-04 21:51:25

  gość: ~Kolega

  @~Marta
  Nooo.... Ty, to się nauczyłeś... Najwięcej, to chyba kultury

 • 2021-12-07 08:55:32

  gość: ~Egon

  ostatnio dodany post

  Ten cały powiat to się nadaje do utylizacji. Potrzebne komórki pod Gminę podpiąć resztę zwolnić. Strefa czeka na nowych pracowników.

REKLAMA