POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gminy Udanin, Malczyce i Kostomłoty z dofinansowaniem zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych

Konferencja prasowa UMWD fot.: Biuro Prasowe UMWD

Gminy Udanin, Malczyce oraz Kostomłoty otrzymały dofinansowanie na realizację projektów dedykowanych uczniom szkół podstawowych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki czy warsztaty - to niektóre z aktywności, które mogą zostać zrealizowane.

35,5 mln zł wyniosła kwota dofinansowania projektów ze środków unijnych w konkursie zorganizowanym przez samorząd województwa dolnośląskiego. Złożono 157 wniosków, spośród których dofinansowanie otrzymało 107. Wśród grantobiorców są przedstawiciele gmin z terenu powiatu średzkiego.

Na wysokim 9. miejscu znalazł się projekt "W drodze po kompetencje w Gminie Udanin" dedykowany uczniom szkół podstawowych w Udaninie oraz Ujeździe Górnym. Wartość projektu złożonego przez gminę Udanin wynosi 474 002,30 zł, zaś kwota dofinansowania to aż 400 602,30 zł.

- W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niepełnosprawni) oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów tego potrzebujących, a także wycieczki do ZOO we Wrocławiu, do Jura Park w Krasiejowie, Prehistoryczne Oceanarium, Pawilon Paleontologiczny, Park Nauki i Ewolucji Człowieka oraz do Ogrodu Botanicznego - Uniwersytetu Wrocławskiego - podsumowuje Wojciech Płaziuk, wójt gminy Udanin.

Na miejscu 24. uplasował się projekt "Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu w Gminie Malczyce" dedykowany uczniom szkoły podstawowej w Malczycach. Jego wartość określono na 261 859,70 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych uzyskano na poziomie 222 043,70 zł.

Wśród beneficjentów programu, na 49. miejscu znalazła się gmina Kostomłoty z projektem pn. "Dzisiaj startujemy w przyszłość II". Całkowita wartość projektu to 223 817,75 zł. Dofinansowanie wyniesie 187 457,75 zł.

- Pandemia koronawirusa to trudny czas dla uczniów szkół – zwłaszcza tych najmłodszych. Dlatego też chcemy wesprzeć dzieci i nauczycieli dolnośląskich szkół podstawowych, zmniejszając negatywne skutki wywołane pandemią. Niezwykle cieszy mnie duże zainteresowanie naszym konkursem. Na dofinansowanie projektów pierwotnie przeznaczyliśmy ponad 24,5 mln złotych, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków, która otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną zadecydowaliśmy o zwiększeniu dofinansowania o ponad 10 mln zł. –  mówił marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podsumowując konkurs, którego celem jest wsparcie uczniów dolnośląskich szkół podstawowych w niwelowaniu negatywnych skutków wywołanych pandemią Covid-19, w tym w szczególności zmniejszeniu deficytów, które powstały w wyniku czasowego zamknięcia szkół oraz nauki zdalnej.

Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Pełna lista projektów, które uzyskały dofinansowanie TUTAJ.

echo

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

REKLAMA