POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Pył występujący w rolnictwie jest niebezpieczny

KRUS fot.: mpr

Pył to wielowymiarowa mieszanka cząstek pochodzenia zwierzęcego, roślinnego drobnoustrojów, a także środków chemicznych, której skład oraz stężenie zależne są od rodzaju wykonywanej przez rolnika pracy.

Większości wykonywanych przez rolnika prac towarzyszy pył, albo jak często o nim mówimy, kurz. Zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić,
bo spotykamy się z nim od najmłodszych lat.

Czasami pyłu jest tak dużo, że powietrze jest aż szare, a kłęby kurzu zasłaniaja nam widoczność. Niekiedy bywa inaczej: podczas udoju i niektórych innych prac w oborze, chlewni lub kurniku pyłu nie widać, ale on jest w powietrzu – drobniutki – przez to jeszcze bardziej groźny.

Wśród chorób grożących osobom na nadmierne zapylenie są astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych - choroba ta ma wiele odmian,w tym jedna tak bardzo związana z rolnictwem, że nazwano ją "płucem rolnika" lub "płucem farmera" a także chorobę niezwykle częsta, ale opisaną dopiero kilka lat temu, którą określa się jako „syndrom toksyczny wywołany pyłem organicznym”.

W większości przypadków, objawy chorób wywołanych przez „pyły rolne” wystepują najczęściej w ciągu 4-8 godzin po pracy połączonej z wdychaniem tego pyłu. Dlatego właśnie, nie tylko pacjentom, ale i lekarzom jest niejednokrotnie bardzo trudno powiązać wystepowanie objawów chorobowych z wcześniejszym narażeniem na pył w czasie pracy.

Objawami najczęściej są: uczucie duszności lub ucisku w klatce piersiowej, kaszel, gorączka i dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni, nudności, uczucie ogólnego osłabienia. Rodzaj i nasilenie objawów mogą być różne u poszczególnych osób, decydują o tym nie tylko różnice w „profilu immunologicznym” ale również rodzaj i skład pyłu oraz jego stężenie w powietrzu, czyli tak zwany „stopień narażenia”. Jednak widzimy, że większość wymienionych objawów przypomina grypę lub „przęziebienie” i często bywa tak właśnie rozpoznawana przez lekarza.

Bardzo niebezpieczny jest np. pył z zawilgoconego siana, w którym po dłuższym przechowywaniu nastąpiło zjawisko "samozagrzania". Nieodpowiednio przechowywane surowce zawierają ogromne ilości bakterii i grzybów, a także drobne pajęczaki, zwane rozkruszkami. Te właśnie, najczęściej niewidoczne dla nieuzbrojonego oka mikroorganizmy, są źródłem alergenów i toksyn wywołujących choroby rolników.

Aby zmniejszyć narażenie na pył:

1) stosuj przy pracach, którym towarzyszy pył, półmaskę z filtrami przeciwpyłowymi lub przynajmniej maseczkę jednorazowego użytku;

2) popraw wentylację w Twoich pomieszczeniach gospodarskich;

3) przestrzegaj bezwzględnie zasad przechowywania surowców (zboża, siana i innych produktów) – w warunkach niskiej temperatury i wilgotności.

4) stosuj osłony przy maszynach czyszczących, młócących itp.


PT KRUS W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ


źródło:

  • broszura KRUS "Pył występujący w rolnictwie jest niebezpieczny"
  • www.agropolska.pl

PT KRUS W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REKLAMA