POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gmina Udanin z kolejną dotacją

Zdjęcie poglądowe fot.: mpr

Gmina Udanin z kolejną dotacją z budżetu państwa o wartości 26 020,80 zł na realizację programu „Opieka 75+” na rok 2022.

Gmina, przystępując do realizacji programu uzyskała finansowe wsparcie o wartości 26 020,80 zł na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.
Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOPS w Udaninie.

mpr

REKLAMA