POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach

Trwa nabór na dyrektora szkoły podstawowej w Malczycach fot.: echosredzkie.pl

Wójt Gminy Malczyce Zarządzeniem nr 0050.46.2022 z dnia 11 maja 2022 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach.

Ogłoszenie o konkursie

Termin składania dokumentów: do dnia 31 maja do godziny 12:00!

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce lub przesłać pocztą (liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy Malczyce), w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem e-mail oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach, ul. Szkolna 6, 55-320 Malczyce”.

Gmina Malczyce

REKLAMA