POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Wyniki oceny formalnej Miękińskiej Inicjatywy Razem 2022

Wyniki oceny formalnej Miękińskiej Inicjatywy Razem 2022 fot.: Echo Średzkie

Zakończona została formalna ocena projektów, które zostały złożone w tegorocznym naborze w ramach programu "Miękińska Inicjatywa Razem".

Spośród 26 złożonych wniosków, 25 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostaną przekazane komisji konkursowej do oceny merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej

L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania Wynik oceny formalnej
1 RS Głoska Centrum wsi Głoska naszą wizytówką - rozbudowa małej architektury zewnętrznej - stół betonowy do gry w szachy pozytywny
2 Aktywni Razem Tablice edukacyjne pozytywny
3 Koło Gospodyń Wiejskich Młode Wilczyce Wilkostów Na plac chodzimy i w piaskownicy się bawimy pozytywny
4 RS Księginice Wspólnymi siłami zmieniamy wizerunek placu zabaw w centrum wsi Księginice poprzez rozbudowę siłowni zewnetrznej pozytywny
5 RS Wilkostów Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości - kontynuacja pozytywny
6 RS Kadłub Rewitalizacja wsi Kadłub poprzez zagospodarowanie skweru przy przystanku autobusowym oraz stworzenie miejsca biesiadno – ogniskowego przy altanie wiejskiej na placu zabaw pozytywny
7 RS Zabór Wielki Rozbudowa terenu rekreacyjnego pozytywny
8 RS Wilkszyn Stacja rowerowa Wilkszyn pozytywny
9 RS Łowęcice Stworzenie miejsca zabawy dla najmłodszych dzieci pozytywny
10 RS Lenartowice Doposażenie terenu rekreacyjnego pozytywny
11 RS Białków Budowa miejsca na ognisko pozytywny
12 Stowarzyszenie UKS Gminy Miękinia Rozbudowa oświetlenia boiska w Brzezinie pozytywny
13 LKS Czarni Białków Rozbudowa obiektu sportowego pozytywny
14 RS Czerna Ogrodzenie terenu rekreacyjnego pozytywny
15 RS Brzezinka Średzka Aktywizacja sportowa mieszkańców - budowa siłowni zewnetrznej przy świetlicy wiejskiej pozytywny
16 RS Pisarzowice Mini plac zabaw pozytywny
17 Sołectwo Brzezina Siłownia zewnętrzna pozytywny
18 RS Miękinia Tablica informacyjna pozytywny
19 RS Gałów Siłownia zewnetrzna pozytywny
20 RS Wróblowice Miejsce rekreacji we Wróblowicach - odnowienie placu zabaw i montaż zestawów piknikowych pozytywny
21 Mrozovia - Mrozowskie Stowarzyszenie Rozwoju Środowiska Lokalnego Montaż stojaków rowerowych pod wiatą na parkingu w Mrozowie pozytywny
22 RS Mrozów Postawienie wiaty rowerowej na parkingu w Mrozowie pozytywny
23 RS Preżyce Piłkochwyty stawiamy - boisko do koszykówki zabezpieczamy! pozytywny
24 RS Lutynia "Lutynia wita" "Lutynia żegna" pozytywny
25 RS Żurawiniec Rekultywacja boiska pozytywny
26 Stowarzyszenie Przyjaciół Wojnowic Podzamcze Posprzątamy las i zadbamy o owady negatywny

echo

REKLAMA