POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Oświadczenie Zarządu Powiatu ws. koszenia trawy na pasach zieleni

Zdjęcie ilustracyjne fot.: Powiat Średzki

Powiat Średzki informuje, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej podjęto decyzję o ograniczeniu koszenia trawy na pasach zieleni w bieżącym roku.

Koszenie będzie wykonywane w miejscach ograniczających widoczność i stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Pozostałe części zieleni pasa drogowego będą koszone z mniejszą częstotliwością w stosunku do poprzednich lat. Przy podejmowaniu decyzji zarząd kierował się kwestią ekonomii oraz aspektami ekologicznymi.

Powiat posiada w utrzymaniu ok. 360 km dróg. Jedno kompleksowe koszenie obejmujące pobocza, skarpy, rowy, przeciwskarpy oraz pasy zieleni wymaga przejechania przez ciągnik ok. 2880 km. Przy rekordowych cenach paliw i części zamiennych, a także biorąc pod uwagę rekordowe wydatki Powiatu na inwestycje drogowe we wszystkich pięciu gminach, koszenie traw na pasach zieleni i miejscach niezagrażających bezpieczeństwu jest w obecnym roku nieekonomiczne i generuje dodatkowe, wysokie koszty.

Niemniej istotny przy podejmowaniu decyzji był aspekt ekologiczny. Koszenie traw odsłania grunt, który szybciej wysycha i ulega erozji. Stanowisko w tej sprawie przyjęła już w 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "W ostatnim czasie doświadczamy w Polsce długich okresów bez opadów atmosferycznych, co sprzyja suszy. Przeciwdziałając temu niekorzystnemu zjawisku, podjęliśmy działania w ramach akcji "Stop suszy przy drogach". Polegać ona będzie w dużym uproszczeniu na ograniczeniu powierzchni koszenia pasów zieleni przy drogach krajowych. Dzięki temu przyczynimy się do minimalizowania skutków suszy poprzez umożliwienie retencji wody, poprawę utrzymania wilgotoności w glebie, obniżenie temperatury powierzchni ziemi oraz zwiększenie powierzchni pochłaniającej dwutlenek węgla."

Wysokie trawy mają także niezwykle istotny wpływ na utrzymanie i rozwój bioróżnorodności. Stanowią one siedlisko dla wielu gatunków rodzimych ssaków, a także owadów. Gładko skoszone pasy wieleni przy drogach to niemal "pustynia biologiczna". Podobne stanowisko wyrażają ekolodzy.

Na podstawie powyższych argumentów Zarząd Powiatu Średzkiego podjął decyzję o ograniczeniu zakresu koszenia traw w pasach zieleni do poboczy  rowów w miejscach ograniczających widoczność i stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym.

Powiat Średzki

REKLAMA