POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Nienależne świadczenie 500+ trzeba zwrócić do ZUS

Zdjęcie ilustracyjne fot.: flickr.com

Jeśli obywatel Ukrainy, który przybył do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, utraci prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym prawo do świadczenia 500+.

W takim przypadku świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba wyjechała z Polski. Jeśli jednak zostało wypłacone za miesiąc następujący po miesiącu, w którym osoba wyjechała z Polski, jest ono nienależne i trzeba je zwrócić.

Świadczenie należy zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na numer rachunku bankowego: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017.

Gdy przelew jest realizowany z zagranicznego rachunku bankowego, np. z ukraińskiego przed numerem rachunku należy wstawić PL (czyli PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). Dodatkowo w danych dotyczących przelewu należy podać Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko świadczeniobiorcy, numer sprawy oraz dopisek: 500.

ZUS

REKLAMA