POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Projekty edukacyjne w SP Kostomłoty

Projekty edukacyjne w Szkole Podstawowej w Kostomłotach. Uczniowie z wizytą w firmie Andre-Tech fot.: mpr

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach od dwóch lat realizuje programy proponowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Projekty edukacja globalna i edukacja ekologiczna - programy Centrum Edukacji Obywatelskiej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach od dwóch lat realizuje programy proponowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w dwóch programach Ekologiczna Szkoła i Globalna Szkoła. Oba programy kładą nacisk na praktykę (poszukiwanie i próby wdrażania rozwiązań konkretnych wyzwań środowiskowych) oraz kształtują postawy wrażliwości, uważności i empatii poprzez budowanie więzi z przyrodą. Uczą stawiania pytań i rzetelnego poszukiwania wiedzy, weryfikowania i analizowania informacji oraz ich źródeł. 

Uczniowie klasy VII c i VIII b realizowali projekt ekologiczny: W poszukiwaniu bioróżnorodności. Mogli dowiedzieć się, co to jest różnorodność biologiczna, dlaczego jest niezwykle ważna i jak ją można rozwijać. W ramach projektu zorganizowano warsztaty budowy hotelików dla owadów. Zbudowane domki umieszczono na terenie przyszkolnym, tam również posadzono krzewy miododajne ( jarzębinę, rokitnik i głóg). W zaprzyjaźnionych sklepach ogrodniczych powieszono plakaty zachęcające do sadzenia w ogrodach roślin przyjaznych zwierzętom. Uczniowie chcą zwrócić uwagę, że małe działania typu: poidełka dla owadów, domki dla nich czy kwietna łączka mogą przyczynić się do utrzymania właściwego ekosystemu ogrodowego.

W programie globalna szkoła realizowano dwa projekty. Grupa "Zaklimatyzowani" skupiła się na problemie zero waste,  nadmiernemu produkowaniu śmieci i właściwego ich gospodarowania. Uczennice klasy 7b zorganizowały  kiermasz używanych książek oraz zabawek. Niepotrzebne przedmioty otrzymały drugie życie, mogły ucieszyć inne dzieci, a zarobione pieniądze przeznaczono na nagrody w ekologicznych konkursach na Ekotorbę i Ekozakładkę do książki. Torby i zakładki z motywem patronki szkoły zostały zaprezentowane na uroczystości jubileuszu nadania imienia szkole. Ponadto uczennice ułożyły pytania do quizów dla klas 1-3, które samodzielnie  przeprowadziły. Quizy poświęcone były niemarnowaniu żywności oraz właściwemu gospodarowaniu odpadami. Ostatnia grupa uczniów klasy VIII a - Agenci nauki utworzyła szkolna redakcję klimatyczną. Tematem przewodnim była termomodernizacja budynków szkolnych w gminie Kostomłoty. W kwietniu uczniowie uczestniczyli w warsztatach Akademii pomp ciepła. Dzięki uprzejmości państwa Marty i Tomasza Andrełowicz mogli poznać firmę Andre-Tech od środka. Dowiedzieli się, jakie są zalety odnawialnych źródeł energii, na koniec otrzymali certyfikat świadomości ekologicznej.

Uczniowie przeprowadzili wywiad z wójtem gminy Kostomłoty panią Janiną Gawlik na temat działalności ekologicznej gminy. Warsztaty i wywiad z nauczycielem fizyki panem Dariuszem Muchorowskim pozwoliły im poznać zalety i wady różnych źródeł energii. 

Dzięki praktycznym działaniom uczestnicy wszystkich projektów mogli  realizować własne pomysły oraz  samodzielnie szukać rozwiązań dla wyzwań lokalnych i globalnych. Rozwijanie swojej indywidualności i zainteresowań jest istotne dla wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, ponadto uświadamia wyzwania współczesnego świata.

mpr

REKLAMA