POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Wójt gminy Udanin Wojciech Płaziuk z absolutorium i wotum zaufania

Wojciech Płaziuk z absolutorium i wotum zaufania fot.: Gmina Udanin

Wójt gminy Udanin Wojciech Płaziuk z absolutorium i wotum zaufania. Radni pozytywnie ocenili jego pracę w 2021 roku.

We wtorek, 21 czerwca 2022 roku, odbyła się uroczysta L sesja Rady Gminy Udanin. Sesja absolutoryjna to zawsze, obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Absolutorium jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta, a tym samym potwierdzeniem prawidłowości finansowego działania samorządu. W jej trakcie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi gminy Udanin absolutorium - jako wyraz pozytywnej oceny realizacji budżetu gminy za rok 2021.

Przed podjęciem decyzji została odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię dot. sprawozdania z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Za przyjęciem ww. uchwały byli wszyscy obecni na sesji Radni. Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta. Podczas sesji Wójt Gminy Wojciech Płaziuk podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom urzędu i podległych jednostek gminy za realizację budżetu w 2021 roku. Słowa podziękowania skierował również do mieszkańców za aktywne uczestnictwo w życiu gminy.


Fot. Gmina Udanin


Fot. Gmina Udanin


Fot. Gmina Udanin


Fot. Gmina Udanin

Gmina Udanin

REKLAMA