POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Unieważnienie konkursu ofert w gminie Malczyce

Unieważnienie konkursu ofert fot.: Gmina Malczyce

Wójt Gminy Malczyce 24 czerwca 2022 roku Zarządzeniem nr 0050.63.2022 unieważnia konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu roku 2022.

Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem nr 0050.49.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu roku 2022.

Przyczyna nieważności konkursu - żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych konkursu.

Gmina Malczyce

REKLAMA