POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Organizacje sportowe z gminy Malczyce z dofinansowaniem na drugie półrocze. Znamy kwoty!

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert fot.: mpr

W piątek 29 lipca 2022 r. Gmina Malczyce ogłosiła rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku. 

Wszystkim organizacjom startującym w konkursie przyznano dotacje. Łączna suma przeznaczona na wspieranie organizacji pozarządowych opiewa na kwotę 70 000 zł.

Przyznano dotacje w następującej wysokości:

Organizacja Wnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji
Ludowy Klub Sportowy "Odra" Malczyce 22.000 zł 20.000 zł
Stowarzyszenie LZS Tęcza Kwietno 15.000 zł 10.000 zł
ULKS Odra Malczyce 18.200 zł 12.000 zł
Robotniczy Klub Sportowy Dynamo Rusko 15.000 zł 10.000 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe Wataha 17.000 zł 7.000 zł
Stowarzyszenie LZS "Burza" Wilczków 4.500 zł 1.000 zł
KS Zryw Chełm 13.500 zł 10.000 zł
RAZEM 70.000 zł

Gmina Malczyce

REKLAMA