POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Malczyce: Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji

Nabór wniosków rusza we wtorek 9 sierpnia fot.: Echo Średzkie

Utworzenie na terenie Malczyc Specjalnej Strefy Rewitalizacji w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Malczyce umożliwiło udzielenia finansowego wsparcia w postaci dotacji celowych z budżetu gminy na wykonanie robót.

W związku z tym wójt gminy Malczyce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce.

Dotacja gminy do kosztów prac lub robót budowlanych w wysokości do 50% jest doskonałą okazją dla wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli do aktywnego uczestnictwa w trwającym procesie rewitalizacji i poprawy wizerunku gminy.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji określone zostały w Załączniku do Uchwały Nr XII/89/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji gminy Malczyce Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wnioski do Wójta gminy Malczyce należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.86.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Termin składania wniosków: 9.08.- 9.09.2022 r. – w godzinach pracy urzędu

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce.

Załączniki:

Uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Malczyce

Zarządzenie nr 0050.86.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Formularz wniosku

Sprawozdanie

Gminny Program rewitalizacji Gminy Malczyce 2016-2022

Specjalna Strefa Rewitalizacji – mapa

Gmina Malczyce

REKLAMA