POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

"Noga z gazu" - szybciej stracisz prawo jazdy, zmiany w taryfikatorze

Zdjęcie ilustracyjne fot.: mpr

Od 17 września wchodzą w życie ważne dla wszystkich użytkowników dróg zmiany znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

To drugi etap wdrażania regulacji, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kluczowe zmiany to podwójna stawka mandatu dla recydywistów i możliwość otrzymania jednorazowo aż 15 punktów karnych. Co dokładnie się zmieni?

Kasowanie punktów karnych
Od 17 września zmieni się sposób kasowania zgromadzonych punktów karnych. Wcześniej punkty były kasowane po roku od daty popełnienia wykroczenia, a także można było je zredukować przystępując do szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego . Teraz już nie będzie takiej możliwości, a punkty będą kasowane po upływie dwóch lat od uregulowania mandatu.

Recydywa
Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy.
przykładowo przekroczenie prędkości o:
• 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych i 9 punktów karnych; recydywa: 1600 złotych i 10 punktów karnych;
• 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych i 11 punktów karnych; recydywa: 2000 złotych i 13 punktów karnych;
• 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych i 13 punktów karnych; recydywa: 3000 złotych i 15 punktów karnych;
• 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych i 14 punktów karnych; recydywa: 4000 złotych i 15 punktów karnych;
• 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych i 15 punktów karnych; recydywa: 5000 złotych i 15 punktów karnych.
 
Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne kary będą  dotyczyć także:
• nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
• złamania zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych; recydywa: 2000 złotych;
• wyprzedzania na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
• niezachowania ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych;
• omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych; recydywa: 3000 złotych.
• wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych;
• wjazdu na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 złotych; recydywa: 4000 złotych;
• prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 złotych; recydywa: 5000 złotych.

15 punktów karnych można otrzymać za:
•    spowodowanie katastrofy w ruchu zagrażającej życiu, zdrowiu lub mieniu;
•    sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa podczas katastrofy w ruchu;
•    nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym osoba poszkodowana poniosła śmierć lub odniosła ciężkie obrażenia ciała;
•    niezatrzymanie się do kontroli drogowej;
•    prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień;
•    prowadzenie pojazdu po orzeczeniu zakazu sądu.
•    kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków;
•    nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
•    używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu pasażerów lub osób znajdujących się poza nim;
•    omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
•    wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim;
•    nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na pasy;
•    niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej lub o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia przez jezdnię;
•    niestosowanie się w celu uniknięcia kontroli do sygnału osoby uprawnionej do kontrolowania ruchu drogowego, która nakazuje zatrzymanie pojazdu;
•    niestosowanie się do sygnałów świetlnych lub osoby uprawnionej do kierowania i kontroli ruchu;
•    niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 “zakaz wyprzedzania”.
Pamiętajmy, że to czy nowe przepisy dotkną nas jako uczestników ruchu drogowego zależy wyłącznie od nas samych, od naszej odpowiedzialności i rozsądku.

mpr

REKLAMA