POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gmina Malczyce przypomina o całkowitym zakazie indywidualnego wywożenia i wysypywania popiołu

Zdjęcie ilustracyjne fot.: mpr

W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom gminy Malczyce o obowiązującym, całkowitym zakazie indywidualnego wywożenia i wysypywania popiołu.

Wysypywanie popiołu bezpośrednio na ziemię - drogę, chodnik, trawnik, do rowu, ogrodu czy na pola przyczynia się do zanieczyszczenia wód gruntowych, a przy wietrznej pogodzie szkodliwe substancję dostają się do atmosfery zanieczyszczając ją i zgodnie z art.145 ustawy z dnia 20 maja 1971r Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2022 poz.2151) grozi karą grzywny do 500zł nałożoną w drodze mandatu przez służby porządkowe za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności. Popiół to odpad komunalny, który po uprzednim ostudzeniu należy umieszczać w workach tak aby zminimalizować ryzyko pylenia w pojemnikach koloru czarnego na odpady zmieszane, które następnie są usuwane przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Malczyce, zgodnie z harmonogramem wywozu.

Popiołu nie należy wsypywać luzem do pojemnika.

mpr

REKLAMA