POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Zawadki. Tematem zmiana przysiółka na wieś

Zawiadomienie o konsultacjach fot.: freepik.com

Wójt Gminy Malczyce Andrzej Niemiec zawiadamia mieszkańców o prowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zawadka przysiółek wsi Szymanów na Zawadka – wieś, w ramach których:

Dnia 24 stycznia 2023 od godz. 15.00 do godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Zawadki, celem wyjaśnienia zakresu zmiany.

Miejsce przeprowadzenia zabrania informacyjnego — świetlica wiejska w Chełmie.

W dniach od 19 stycznia 2023 r. do 27 stycznia 2023 r: przeprowadzone zostaną z mieszkańcami konsultacje – głosowanie za pomocą formularza konsultacyjnego, którego wzór określa zarządzenie nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 stycznia 2023 r. za termin złożenia formularza konsultacyjnego uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Malczyce lub Sołtysa Sołectwa Chełm.


Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Zawadka przysiółek wsi Szymanów na Zawadka – wieś- więcej załącznik

Zawiadomienie mieszkańców o konsultacjach w sprawie zmiany rodzaju miejscowości – więcej załącznik

Formularz konsultacyjny w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Zawadka przysiółek wsi Szymanów na Zawadka wieś – więcej załącznik

Gmina Malczyce

REKLAMA