POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

OSP Pichorowice z nowym samochodem. Jednostka została przyjęta w struktury KSRG

OSP Pichorowice z nowym samochodem fot.: Gmina Udanin

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

W dniu 21 stycznia 2023 r. odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania samochodu oraz przyjęcie OSP Pichorowice w struktury KSRG.

Wydarzenie rozpoczął konferansjer dh Tomasz Gniecki, zebrani przed świetlicą odśpiewali wspólnie hymn Polski. Następnie Prezes OSP Pichorowice powitał przybyłych gości: Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Piotra Grzyba, Powiatowego Komendanta PSP st. bryg. mgr inż. Marka Wawrejko, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP druha Bogdana Wilczaka, Posłankę do Parlamentu Europejskiego Beatę Kempę, Posła na Sejm RP Pawła Hreniaka, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasza Kasztelowicza, Dyrektora Biura Poselskiego Beaty Kempy Krzysztofa Tarnawskiego oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Agnieszkę Sokołowską.

Po powitaniu gości nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu techniczno-operacyjno-rozpoznawczego typu pick-up uprzednio poświęconego przez miejscowego księdza proboszcza Mariusza Sajdaka. Symbolicznego przekazania lekkiego wozu dokonali Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Kempa, Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak oraz Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk. Samochód został pozyskany w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.


Fot. Gmina Udanin

Kolejnym ważnym punktem było oficjalne przekazanie przez Starszego brygadiera Piotra Grzyba – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w asyście Pawła Hreniaka - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o włączeniu OSP Pichorowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak podaje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej „Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.”

Po przemówieniach zaproszonych gości zebrani zostali zaproszeni do świetlicy, gdzie Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk w przygotowanej prezentacji omówił ostatnie lata dotyczące działalności i pozyskanych funduszy na realizację zadań OSP z terenu Gminy Udanin. Kończąc część oficjalną włodarz gminy przekazał podziękowania dla osób, które włączyły się w pomoc przy pozyskaniu środków finansowych na rzecz zakupu samochodu lekkiego dla OSP Pichorowice. Wójt przekazał również Gratulacje dla OSP Pichorowice z okazji pozyskania nowego samochodu oraz wpisu do KSRG, natomiast Prezes OSP Pichorowice w imieniu wszystkich druhów i druhen wręczył Panu Wójtowi podziękowania za wszelką pomoc dla ich jednostki.

Zakończyła się część oficjalna, a strażacy rozpoczęli spotkanie opłatkowo - noworoczne.


Fot. Gmina Udanin

Gmina Udanin

REKLAMA