POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Odcinek drogi relacji DK94 - Kadłub nie jest już drogą publiczną [Komunikat Powiatu Średzkiego]

Zjazd na wyłączoną z ruchu drogę z wysokości drogi krajowej 94 fot.: Google Maps

Odnosząc się do zapytań w sprawie drogi powiatowej nr 2056D potwierdzamy, że odcinek tej drogi relacji DK94 - Kadłub został pozbawiony kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie go z użytkowania.

Stosowną uchwałę (nr LIII/276/2022) przyjęto jednogłośnie na sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej 30 września 2022 r. Projekt uchwały został wcześniej uzgodniony z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i zaopiniowany przez przedstawicieli ościennych Powiatów oraz Gmin Środa Śląska i Miękinia.

Z wnioskiem o zamknięcie drogi do Starosty Powiatu zwrócił się Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działanie to uzasadniono koniecznością zapewnienia dogodnego terenu dla inwestora, rozpatrującego budowę fabryki na Dolnym Śląsku.

Planowana inwestycja miałaby być ulokowana na terenie dwóch gmin - Miękini i Środy Śląskiej. Co więcej, Gmina Miękinia już w sierpniu ubiegłego roku przyjęła zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzające m.in. tereny aktywności gospodarczej w obrębach geodezyjnych Kadłub i Źródła z przeznaczeniem części drogi 2056D dla inwestora.

Podsumowując, od 1 stycznia 2023 r. odcinek drogi relacji DK94 - Kadłub nie jest już drogą publiczną i został wyłączony z użytkowania. Powiat, niebędący już jej zarządcą, nie może ingerować w jego oznakowanie oraz sposób wykorzystania. W obecnej sytuacji odpowiedzialna za to jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

rfp - Powiat Średzki

REKLAMA