POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Do 17 lutego trwa nabór w dwóch konkursach ofert w gminie Malczyce. Sprawdź szczegóły

Do 17 lutego trwa nabór w dwóch konkursach ofert w gminie Malczyce fot.: mpr

Gmina Malczyce ogłosiła otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych prowadzonych przez podmioty działające na terenie Gminy Malczyce.

Konkursy ofert prowadzone są w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 oraz w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023.

Oferty konkursowe należy składać do 17 lutego 2023 r. do godziny 14:00.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023

Wzory dokumentów:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023

Wzory dokumentów:

echo / Gmina Malczyce

REKLAMA