POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

23 lutego kolejna sesja Rady Powiatu. W porządku m.in. nadanie statutu Młodzieżowej Rady Powiatu

23 lutego kolejna sesja Rady Powiatu Średzkiego fot.: echosredzkie.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady, która odbędzie się w czwartek 23 lutego o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 starostwa powiatowego, ul. Wrocławska 2. 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr LVII/2023 z sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej na rynku pracy.
7. „15 min. dla wyborców”.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
- upoważnienia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- nadania statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.

rfp

REKLAMA