POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

2 mln dofinansowania na budowę kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Jakubkowicach

Zdjęcie ilustracyjne fot.: bom

Zakład Usług Komunalnych w Kostomłotach otrzymał dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Jakubkowicach. Wartość zadania to przeszło 3,987 mln zł.

- Projekt polega na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jakubkowice wraz z odgałęzieniami w zurbanizowanej części miejscowości Jakubkowice oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Jakubkowice - informują pracownicy gminy Kostomłoty. - Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej wpłynie na rewitalizację środowiska naturalnego w gminie. Umożliwi to rozwiązanie kluczowych problemów związanych z odprowadzaniem i zagospodarowaniem ścieków na obszarze realizowanej inwestycji, takich jak zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych ściekami sanitarnymi oraz zlikwiduje konieczność odprowadzania i bieżącego wywożenia ścieków ze zbiorników bezodpływowych - dodają.

Inwestycja przyczyni się do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej ograniczając do minimum problem opróżniania zbiorników bezodpływowych. Zapewnienie odbioru ścieków przyczyni się do wzrostu poziomu życia i ochrony środowiska.

Okres realizacji projektu to 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Wartość projektu wynosi 3.987.974,74 PLN, dofinansowanie na poziomie 50,15 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynosi 2.000.000,00 PLN.

Dofinansowanie w wysokości 2 mln. złotych do projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jakubkowice” jest efektem złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Wniosek o dofinansowanie został złożony 9 września ubiegłego roku i pozytywnie rozpatrzony uchwałą nr 1779/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 12 lutego 2020 roku, zaktualizowaną uchwałą nr 2210/VI/20 z 16 czerwca 2020 - uzupełniają pracownicy Zakłądu Usług Komunalnych.

mpr

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA