POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

2 mln zł z UE na kanalizację Kadłuba i Siemichowa

Zdjęcie ilustracyjne fot.: www.pixabay.com

Już niedługo ruszy budowa kanalizacji w miejscowościach Kadłub i Siemichów, co pozwoli na rozwiązanie problemu zagospodarowania ścieków sanitarnych w tych sołectwach.

We wrześniu 2019 roku Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, złożył wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kadłub i Siemichów. Po weryfikacji wniosku - 9 lipca br., została podpisana umowa pomiędzy spółką a zarządem województwa na dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 2.000.000 zł ze środków finansowych UE i tym samym udzielenia pomocy dla operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”, realizowanej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja przewiduje wykonanie sieci grawitacyjno-ciśnieniowej o długości ok. 5,9 km z 1 przepompownią ścieków oraz 1 tłocznią ścieków. Jej koszt to: 5.205.298,72 zł.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach i w oparciu o dwie formuły realizacyjne. Pierwsza część zostanie zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Powiatu Średzkiego i obejmuje budowę odcinka tranzytowej, ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej z miejscowości Kadłub do miejscowości Źródła wraz z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w skrzyżowaniu ulic Leśnej i Piaskowej. Druga część obejmie  budowę sanitarnej kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowościach Kadłub i Siemichów wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

MPR

4

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA