POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Malczyce

Zdjęcie ilustracyjne fot.: pfron.org

Gmina Malczyce otrzymała dofinansowanie w kwocie 380 472,65 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W ramach realizacji zadania na początku roku zakupiony zostanie nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

23 grudnia, wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski oraz skarbnik gminy Marcin Popiuk podpisali w siedzibie PFRON-u we Wrocławiu umowę na zakup i dostawę nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Otrzymane dofinansowanie jest efektem złożonego w sierpniu przez gminę Malczyce wniosku o dofinansowanie ze środków programu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, który realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

- Nie ukrywamy, że ten projekt był dla nas priorytetem, a otrzymane dofinansowanie w całości pokryje m.in. zakup nowego samochodu, jak również koszty towarzyszące realizacji usługi door-to-door – komentuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Gmina Malczyce od 2008 roku realizuje przewóz osób niepełnosprawnych z terenu gminy, z transportu korzystają zarówno starsi jaki i najmłodsi mieszkańcy. Dzięki temu zapewniamy osobom niepełnosprawnym możliwość udziału w specjalistycznych zajęciach, dowozimy osoby do Środy Śląskiej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) czy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego.

- Nasz obecny samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami jest już mocno wyeksploatowany. Zakup nowego, dzięki środkom z PFRON zapewni komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd tym osobom do placówek wsparcia na terenie naszego powiatu – dodaje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Nowy samochód będzie miał 9 miejsc, pełne wyposażenie i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, będzie posiadał windę oraz dodatkowe wyposażenie jak wzmocnienia podpodłogowe, adaptacje zgodnie z wymaganiem homologacji czy atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osoby.

Warto dodać, że gmina Malczyce jako jedyna z powiatu średzkiego i spośród 77 podmiotów ubiegających się o wsparcie z całego kraju, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Od drzwi do drzwi”. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Gmina Malczyce

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA