POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Budżet gminy Malczyce na 2021 – Radni jednogłośni

Zdjęcie ilustracyjne fot.: Gmina Malczyce

Jednym z najważniejszych punktów sesji Rady Gminy Malczyce 29 grudnia 2020 r. było uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok. Radni jednogłośnie zagłosowali za uchwałą.

Dochody budżetu gminy Malczyce na rok 2021 zostały uchwalone w łącznej wysokości 32.397.642 zł, z tego dochody bieżące – 25.860.912 zł i majątkowe –  6.536.730 zł. W zakresie dochodów bieżących znajdują się dotacje, subwencje i udziały w PIT, a w zakresie dochodów majątkowych dofinansowania do inwestycji oraz środki ze sprzedaży nieruchomości. Planowany deficyt budżetu wyniesie 5.918.852,69 zł. Zostanie pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich, przychodami ze zwrotu udzielonej pożyczki oraz zaciągniętego kredytu.

Planowane wydatki budżetu gminy Malczyce oszacowano w wysokości 38.531.547,24 zł.

 • bieżące w kwocie – 25.843.177,24 zł, które zabezpieczają wszystkie obligatoryjne wydatki gminy, urzędu i jednostek, z czego największą część stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia społeczne m.in. 500+.
 • majątkowe w kwocie 10.896.106,00 zł, z wyszczególnieniem na zadania:
1. Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej Środa Śląska – Malczyce 647 000,00
2. Dotacja celowa dla starostwa na wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Sienkiewicza i ul.1go Maja w Malczycach 25 000,00
3. Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę chodników 100 000,00
4. Przebudowa ul. Traugutta w Malczycach 1 310 000,00
5. Przebudowa ul. Strażackiej w Malczycach 420 000,00
6. Rozwój infrastruktury turystycznej 310 397,00
7. Dotacje na remonty budynków w obszarze rewitalizacji 100 000,00
8. Przebudowa dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Malczycach 40 000,00
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko 3 861 977,00
10. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Malczycach 135 000,00
11. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych 1 180 184,00
12. Budowa hydrantów i sieci wodno-kanalizacyjnej 62 000,00
13. Modernizacja SUW w Wilczkowie 60 000,00
14. Budowa studni głębinowej w Malczycach 1 200 000,00
15. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydatków z funduszu sołeckiego 157 548,00
16. Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rusku i Mazurowicach 60 000,00
17. Projekt techniczny  budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie 10 000,00
18. Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Rusku 1 200 000,00
19. Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie 17 000,00

W budżecie gminy na 2021 rok zapewniono też środki m.in. na:

 • utrzymanie klubów sportowych,
 • funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • dotację dla SPZOZ,
 • fundusz sołecki – 232.942,46 zł
 • program Kreatywni w Gminie Malczyce – 30.000,00 zł
 • inicjatywę lokalną – 10.000,00 zł.
 • wydatki związane z Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 100.000,00 zł
 • dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek.

Zwiększono również środki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami oraz na oświetlenie uliczne i jego eksploatację.

Samorząd w ostatnich latach aktywnie, z dużą skutecznością aplikuje o środki zewnętrzne z programów krajowych i unijny. Sukcesywnie zmienia się otoczenie i wizerunek gminy, powstają nowe urządzenia, modernizowana i budowana jest infrastruktura na terenie naszej gminy.

– Dziękuje całej Radzie za zaufanie, jakim obdarzyli nie tylko mnie jako włodarza, ale również pracowników Urzędu Gminy, których codzienny wkład i zaangażowanie przynosi wymierny efekt. Praca nad budżetem na rok 2021 nie była łatwa, teraz mogę powiedzieć, że był on jednym z trudniejszych nad jakim pracowałem, jako wójt. Z roku na rok, musimy zapewnić i angażować coraz więcej własnych środków na realizację bieżących zadań oraz planowanych inwestycji, bez których ich wykonanie nie byłoby możliwe. Wymagało to wiele trudu, bo realizacja założonych planów i zrównoważony rozwój naszej gminy jest dla mnie priorytetem – podsumowuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Gmina Malczyce

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Budżet gminy Malczyce na 2021 – Radni jednogłośni

  2021-01-07 11:56:18

  gość: ~malczyce przystań Tu

  Przecież to jest najbogatsza gmina w powiecie średzkim !? Bo gdzie indziej w czasie kryzysu społecznicy dzielą się kasą i podnoszą sobie diety ????

  http://www.echosredzkie.pl/wiadomosc/37976,malczyce-radni-za-podwyzka-swoich-diet#p171414

 • 2021-01-09 16:45:11

  gość: ~Z Malczyc

  ostatnio dodany post

  Przecież wójt ciągle się chwali że jest super. Że najlepszy budżet,najwięcej inwestycji,wszystko naj. To czas najwyższy było się dietami zająć. Dziwię się że tak późno, patrząc na NAJ wyższe wynagrodzenie wojta

REKLAMA