POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gmina Malczyce - Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach rewitalizacji 2020

Urząd Gminy Malczyce fot.: echo

Nabór wniosków o udzielanie dotacji na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Gminy Malczyce rozstrzygnięty.

W sierpniu 2020 ruszył pierwszy nabór wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce. Możliwość udzielania tego typu wsparcia w budżetu gminy Malczyce w postaci dotacji celowych jest efektem opracowania przez gminę Malczyce Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022 na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a następnie utworzenie na terenie Malczyc Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Specjalna Strefa Rewitalizacji swoim zasięgiem objęła 7 ulic na terenie miejscowości Malczyce: Dworcowa, 1 Maja, Mazurowicka, Mylna, Polna, Sienkiewicza oraz Traugutta.

W ramach ogłoszonego naboru z możliwości złożenia wniosku o sfinansowanie w wysokości do 50% kosztów prac lub robót budowlanych skorzystało 11 wspólnot mieszkaniowych. Na etapie pierwszej weryfikacji odrzucone zostały 4 wnioski, w przypadku których nie było możliwości uzupełnienia braków formalnych. Pozostałych 7 wnioskodawców zostało wezwanych do uzupełnień.

Ostateczną weryfikację formalną pozytywnie przeszły 4 wspólnoty mieszkaniowe:

  • WM ul. Dworcowa 5,
  • WM ul. Dworcowa 10,
  • WM ul. 1 Maja 56,
  • WM ul. Mazurowicka 14.

Po uzupełnieniu wszystkich dokumentów zadania zgłoszone przez wspólnoty poddane zostały ocenie merytorycznej, według przyjętych uchwałą Rady Gminy Malczyce kryteriów tj. zgodność działania z przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi wynikającymi z Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022; celowość przeprowadzenia zadania w zakresie rzeczowym wskazanym we wniosku, wynikającym z faktycznego stan u nieruchomości; oczekiwany efekt i rola nieruchomości w kształtowaniu przestrzeni publicznej po realizacji

Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji rozstrzygniecie naboru następuje po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu na następny rok. Sesja budżetowa gminy Malczyce odbyła się 29 grudnia a w uchwale budżetowej zaplanowano na realizację zadań rewitalizacyjnych 100.000,00 zł. W ramach tej kwoty spośród czterech ocenionych pozytywnie projektów zgłoszonych przez wspólnoty dotacja zostanie przyznana na dwa najwyżej ocenione zadania, dwa zadania znalazły się na liście rezerwowej. Nieruchomości, które znalazły się na liście rezerwowej zostaną wsparte dotacją na roboty budowlane w sytuacji gdy pojawi się możliwość zwiększenia środków w budżecie gminy Malczyce na 2021 rok.

Gmina Malczyce

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA