POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Działania placówek oświatowych z terenu gminy Malczyce w 2020 roku

Zdjęcie ilustracyjne fot.: Gmina Malczyce

Od 1 września 2016 roku, trwa zainicjowana przez wójta Piotra Frankowskiego współpraca placówek oświatowych z Ośrodkiem Szkoleniowym Instytutu Badań w Oświacie.  

W ramach współpracy, Instytut zapewnia gminie merytoryczne wsparcie w zakresie zarządzania jednostkami oświatowymi, m.in. pomaga zrozumieć procesy oświatowe, współuczestniczy w tworzeniu i realizacji programów edukacyjnych; wspomaga dyrektorów w zakresie kierowania kształceniem kompetencji kluczowych uczniów. - Instytut Badań w Oświacie przygotowuje corocznie w formie sprawozdawczej podsumowanie działań w placówkach oświatowych naszej gminy. Chcielibyśmy przedstawić je Państwu, szczególnie, że w minionym roku forma edukacji naszych najmłodszych mieszkańców w dużej części opierała się na nauce zdalnej komentuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski

Informacja o działaniach w placówkach edukacyjnych Gminy Malczyce w roku 2020

 1. Rok 2020 był szczególny dla placówek. Ze względu na pandemię od 12 marca 2020r do końca roku szkolnego 26 czerwca 2020r w szkole podstawowej prowadzone były zajęcia w formie online nawet w chwili gdy klasy I -III mogły mieć zajęcia stacjonarne. Rodzice nie wyrazili zgody na powrót dzieci. Ponownie sytuacja wróciła 26 października 2020r dla klas IV -VIII, a od 9 listopada 2020r dla klas I – III i trwa do obecnej chwili. W pierwszym okresie nauczyciele pracowali na e-dzienniku, poczcie mailowej, portalu Librus. Od 25 marca wdrożono platformę Microsoft Teams. W pierwszym okresie napotykano na wiele problemów zarówno sprzętowych jak i łączności internetowej. W okresie jesiennym nauczanie odbywa się bez problemów.

W ramach projektów „Zdalna Szkoła plus”, „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce”, mBanku – wzbogacono szkołę o 37 laptopów, 25 tabletów, 2 urządzenia multimedialne, oraz 4 rzutniki multimedialne.

W przedszkolu zajęcia zdalne prowadzone były od 16 marca 2020r  do 26 czerwca 2020 r. Kontakt z rodzicami dzieci, nauczyciele utrzymywali poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną przedszkola. Były to również grupy prywatne na Facebook, aplikacje Messenger czy WhatsApp. W przeciwieństwie do szkoły, przedszkole miało utrudnioną pracę, ze względu na brak odpowiedniego sprzętu do pracy online. Od 1 lipca 2020 r. po przygotowaniu pomieszczeń do warunków określonych przez GIS w przedszkolu rozpoczęto zajęcia stacjonarne i w tym trybie pracuje do chwili obecnej.

Okres pracy zdalnej jest okresem szczególnie trudnym dla wszystkich podmiotów – uczniów, nauczycieli, rodziców.

 1. Mimo pracy zdalnej placówki zrealizowały zadania w formie online:
 • Projekt:Szkolna Gala Talentów
 • Stworzono stronę internetową Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Lekcje z Temidą – spotkania online z radcą prawnym
 • Dzieje liczby, czyli historia wynalazku – warsztaty matematyczne
 • Matematyczne origami – warsztaty prowadzone przez rodzica
 • Młody programista programowanie w języku Pythona – 6 uczniów we współpracy z Aglomeracją
 • Lekcja Enter – projekt unijny realizowany na Dolnym Śląsku – 6 nauczycieli, wicedyrektor
 • Nauka inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce –zakończenie zajęć edukacyjnych.
 • Wizerunek Św.Mikołaja – konkurs facebookowy ogłoszony przez wójta gminy Malczyce
 • 19 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej i zimowej „ Ten magiczny czas” – zajęcie przez przedszkole 3 miejsca w kategorii przedszkole.
 1. Sukcesy naszych uczniów:
  6 uczniów zakwalifikowało się do powiatowego etapu konkursu zDolny Ślązak 2020, a 1 uczeń wyróżnienie w konkursie czytania Pokaż co czytasz.
  Uczniowie angażowali się w konkursy tj.:Historia Malczyc w dwudziestoleciu wojennym, Losy mojej rodziny – historie na fotografii zapisane, Ślady Niepodległości na ziemi malczyckiej, Polskie początki w niemieckich Malczycach.czy w konkursie plastycznym:Wiosenne inspiracje, otrzymując nagrody oraz wyróżnienia.
 2. Przedszkole realizując projekt Mały Miś w świecie wielkiej literatury zdobyło certyfikaty dla placówki jak i nauczycieli. Wzięło udział w wielu programach: Czyściochowe przedszkole, Kreatywność budzi w nas muzyka, Z kulturą mi do twarzy, Moje zdrowie, moja siła, wielka moc, Mamo, tato wolę wodę. W przedszkolu zorganizowano przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, występy w GOK z okazji WOŚP, udział w orszaku Trzech Króli. Mimo pandemii życie przedszkolaków płynie ciekawie, nauczycielki organizują wiele ciekawych imprez np. dzień przedszkolaka, kobiet, chłopców, jeża, kredki, dyni, postaci z bajek, Mikołaja itp.
 3. Instytut Badań w Oświacie wspólnie z nauczycielami przedszkola i szkoły opracował Program edukacji ekologicznej gminy Malczyce – dla świata, dla siebie” opracowany na rok szkolny 2020/21. Będzie on realizowany w trakcie zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych, wycieczkach szkolnych, imprezach środowiskowych, w ramach działalności świetlic szkolnych i wiejskich przy współpracy z GOK i mieszkańcami gminy. Do działań włączyła się Rada Rodziców SP i zakupiła „Serce” do zbiórki plastikowych nakrętek.
 4. Instytut Badań w Oświacie przygotował również materiał do przeprowadzenia analizy nauczania zdalnego w okresie zamknięcia szkół wywołanego przez pandemię COVID-19.
 5. Instytut Badań w Oświacie współpracował z gminą w zakresie arkuszy organizacyjnych placówek. Wspólnie wypracowano zadania w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej, ujednolicono dokumentację. Dopracowano plany finansowe placówek związanych z doskonaleniem nauczycieli.

Gmina Malczyce

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA