POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Co z planami dokończenia budowy obwodnicy Wrocławia przebiegającej przez gm. Miękinia i Kostomłoty?

Fragment obwodnicy Brzegu Dolnego fot.: Biuro Prasowe UMWD

Kilka lat temu głośno się mówiło o budowie zachodniej obwodnicy Wrocławia, która miałaby przebiegać m.in. przez Błonie (gm. Miękinia) oraz Karczyce (gm. Kostomłoty).

To nic innego jak fragment Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej, której częścią jest m.in. most na Odrze w Brzegu Dolnym. Warto dodać, że kontynuacja tej drogi przebiega przez gminę Miękinia. W 2018 roku, dokonano uroczystego otwarcia obwodnicy w Miękini, której budowę rozpoczęto w 2016 roku. Z założenia, jest ona fragmentem właśnie tzw. Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej, która otoczy Wrocław od zachodu.

Docelowo trasa ma połączyć autostradę A4 (prawdopodobnie w rejonie Kątów Wrocławskich) z drogą ekspresową S5 w okolicy Trzebnicy. Celem OAW jest także ułatwienie komunikacji między powiatami wołowskim, średzkim i wrocławskim. Będzie można nią przejechać z Wołowa przez Miękinię do Kątów Wrocławskich, bez konieczności wjeżdżania do Wrocławia.

Dziś inwestycja ta kończy się na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Błonie (gm. Miękinia). Co z kontynuacją inwestycji? - Do tej pory w ramach Łącznika Aglomeracyjnego A4-S5 wybudowane zostały obwodnice Miękini i Brzegu Dolnego oraz most na Odrze w Brzegu Dolnym wraz z drogami komunikującymi tę przeprawę z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - informuje Leszek Loch dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Jak dodaje dyrektor, w październiku tego roku upłynie termin realizacji ostatniego zadania w ramach tego odcinka, którym jest przebudowa skrzyżowania DW 340 z drogą powiatową nr 1353D w pobliżu Bukowic. - Następnym etapem będzie poprowadzenie w śladzie DW 340 drogi od ronda w Bukowicach do Obornik Śląskich, tworzącej obwodnicę tego miasta. W tym zakresie będziemy współpracować z gminą i miastem Oborniki Śląskie. Prace nad odcinkami Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej biegnącymi na południe zostały zawieszone z przyczyn od nas niezależnych. Ich bieg musi być powiązany z przebiegiem autostrady A4, żeby obie trasy tworzyły spójny układ komunikacyjny - wyjaśnia Leszek Loch.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace zmierzające do przebudowy autostrady, stąd konieczność wstrzymania się z pracami do momentu wyznaczenia nowego korytarza drogi A4, by móc odpowiednio zaplanować trasę obwodnicy. - Ponieważ nie sposób dziś określić przebiegu tych odcinków, niemożliwe jest też oszacowanie czasu i kosztu ich budowy. Kosztorysy i harmonogramy są pochodną dokumentacji projektowej, którą na dziś nie dysponujemy. Współpraca z samorządami jest wielce pożądana, ponieważ umożliwia ona łatwiejsze zgromadzenie funduszy na realizację zadania, a co za tym idzie – rozpoczęcie prac budowlanych. Z uwagi na fakt, że nie wiemy jeszcze, którędy dokładnie będą prowadziły południowe odcinki OAW, nie posiadamy porozumień zawartych z samorządami odnośnie do współpracy przy ich realizacji - podsumowuje dyrektor Leszek Loch.

W inwestycję zaangażowane są także urzędy gminy Miękinia oraz Kostomłoty. 

Do sprawy wrócimy.

echo

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA