POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Gmina Środa Śląska wspiera gminne LZS-y

Gmina Środa Śląska wspiera gminne LZS-y fot.: mpr

  

Zarząd Stowarzyszenia, Prezesi klubów piłkarskich oraz siatkarskiego oraz kierownicy sekcji dziękują Gminie Środa Śląska, jako głównemu partnerowi, za wsparcie. Stowarzyszenie LZS-ów realizuje trzy zadania:
  1. Całoroczne zajęcia sportowe na terenach wiejskich prowadzone przez LZS - kwota wsparcia wynosi 175.000 zł co stanowi 87,21% wartości całego zadania
  2. LZS Średzianin Środa Śląska - kwota wsparcia wynosi 23.000 zł co stanowi 84,60% wartości całego zadania
  3. Szkółka Piłkarska LZS - kwota wsparcia wynosi 36.000 zł co stanowi 69,90% wartości całego zadania
Współpraca jest wynikiem rozstrzygniętych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Środa Śląska w obszarze upowszechniania  kultury fizycznej w roku 2021.
 
Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Zrzeszenie LZS Środa Śląska - mpr

REKLAMA