POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Środzie Śląskiej. Bogdan Wilczak nowym prezesem zarządu

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP fot.: archiwum prywatne

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

19 listopada 2021 roku w starostwie powiatowym odbył się V zjazd sprawozdawczo-wyborczy ZOP ZOSP RP powiatu średzkiego, w którym uczestniczyli członkowie delegaci na zjazd oraz ustępujący członkowie zarządu minionej kadencji.

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście, m.in. poseł Paweł Hreniak, przedstawiciele zarządów OSP, PSP, samorządów, starostwa powiatowego, wójtowie, zastępcy, przewodniczący gminnych rad, policji, straży miejskiej, nadleśnictwa, służb sanitarnych czy organizacji pozarządowych.

Zebranie rozpoczął ustępujący prezes ZOP w Środzie Śląskiej druh Czesław Dudziński, od uczczenia minutą ciszy pamięć strażaków, którzy odeszli z szeregów, w tym prezesa Leszka Gawlińskiego, który zmarł w lutym 2020 roku. Zaproponował na przewodniczącego zebrania druha Bogdan Wilczaka oraz jako sekretarza druha Andrzeja Kaznowskiego. Przewodniczący zebrania Bogdan Wilczak przedstawił plan obrad.

Następnie sprawozdanie z V-letniej działalności złożył prezes druh Czesław Dudziński, który podsumował działalność zarządu.

W dalszej części komisja rewizyjna przedstawiła swoją pozytywną opinię o działalności zarządu. Wniosła o udzielenie absolutorium za minioną działalność. Po głosowaniu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowemu ZOSP RP w Środzie Śląskiej. Poszczególne komisje przedstawiły swoje opinie. W dyskusji głos zabrał poseł Paweł Hreniak, który podziękował za sprawne przeprowadzenie zebrania, a także podsumował działalność OSP. Przedstawił nowe założenia rządu odnośnie wspierania działalności związku. Następnieprzemawiał komendant PSP w Środzie Śląskiej starszy brygadier Marek Wawrejko, który podsumował współpracę pomiędzy PSP, a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Wspomniał o liczbie wyjazdów, stanie posiadanych pojazdów i remiz.

Następnie wybrano nowy zarząd i ogłoszono przerwę podczas której ukonstytuował się zarząd i komisja rewizyjnym.

Ostatnim punktem zebrania było wręczenie podziękowań dla ustępującego prezesa druha Czesława Dudzińskiego. Głos zabrali także samorządowcy z terenu powiatu średzkiego. Jako ostatni podziękowania złożyli przedstawiciele ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego. Druh Czesław Dudziński podziękował za wyróżnienia oraz złożył gratulacje nowo wybranemu zarządowi. Zaprosił zebranych na uroczysty poczęstunek.

Nowo wybrany zarząd ZOP ZOSP w Środzie Śląskiej

 • Prezes - Bogdan Wilczak
 • Wiceprezes - Rafał Gawliński
 • Sekretarz - Andrzej Kaznowski
 • Skarbnik - Tomasz Drobnica
 • Członek prezydium - Grzegorz Bartoszewski
 • Członek zarządu - Marek Anioł
 • Członek zarządu - Sebastian Baj
 • Członek zarządu - Adam Krzyżanowski
 • Członek zarządu - Aleksadner Amroży
 • Członek zarządu - Marek Mytych
 • Członek zarządu - Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej – Grzegorz Pierzchalski
 • Członek zarządu - Przedstawiciel KP PSP w Środzie Śląskiej

Komisja Rewizyjna ZOP

 • Przewodniczący - Tadeusz Brzozowski
 • Wiceprzewodniczący - Andrzej Szydłowski
 • Sekretarz – Jakub Dolak
 • Członek KR - Smycz Zbigniew
 • Członek KR - Robert Świerad

Adam Haładus

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

REKLAMA