POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Sejm przyjął ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Wśród głównych założeń dodatek do emerytury

Na konferencji prasowej obecni byli m.in. Bogdan Wilczak czy Wojciech Płaziuk fot.: Paweł Hreniak/FB

Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu 437 posłów zagłosowało za przyjęciem ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, wprowadzającej wiele zmian, wśród których jest m.in. dodatek do emerytury w wysokości 200 zł dla strażaków ochotników.

Świadczenie ratownicze na emeryturze w wysokości 200 zł miesięcznie dla strażaków OSP ma przysługiwać tym, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzny) lub 20 lat (w przypadku kobiety) brali czynny udział w działaniach ratowniczych. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa, nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. 

Szczegóły ustawy na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w remizie OSP Nadolice Wielkie omawiał poseł Paweł Hreniak. - Przyjęty przez Sejm projekt ustawy obejmuje najliczniejszą zorganizowaną społeczność naszego kraju. Nie ma dziś bezpiecznej Polski bez 230 tysięcy strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy stanowią 96% ogólnej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju. Strażaków PSP (zawodowych) jest 30 tysięcy. Tym samym Ochotnicze Straże Pożarne są najliczniejszą grupą jednostek działających na rzecz społeczności lokalnych oraz wykonujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przypisane gminom. Jednocześnie trudno jest dziś uwierzyć, że tak liczna i zasłużona dla bezpieczeństwa Polski formacja, tworzona przez osoby, które od lat niosą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, nie posiadała do tej pory dedykowanej im ustawy - mówił Hreniak.

Ustawa, która ukierunkowana jest na umocnienie pozycji Ochotniczych Straży Pożarnych, oprócz dodatku do emerytury, zakłada m.in.:

 • wzmocnienie ochrony prawnej strażaków-ochotników,
 • wprowadzenie legitymacji strażaka-ochotnika, która pozwoli na korzystanie ze zniżek,
 • szczególnie zasłużeni druhowie będą mogli zostać odznaczeni Krzyżem Św. Floriana (nadawane przez Prezydenta RP), czy Odznaką Św. Floriana,
 • uregulowanie kwestii odszkodowań dla strażaków ratowników OSP oraz ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w związku z udziałem w działaniach ratowniczych,
 • podobne odszkodowania mają przysługiwać również przy szkodach spowodowanych w drodze do remizy po zaalarmowaniu przez stanowisko kierowania PSP,
 • możliwość pełnienia funkcji kierowcy przez strażaka-ochotnika po przekroczeniu 65. roku życia, pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 • możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostawy energii elektrycznej wg najkorzystniejszej taryfy,
 • zasady organizacji szkoleń strażaków ratowników OSP pozwolą uzyskać tytuł zawodowego strażaka.

Ustawa zakłada również utworzenie stanowiska zastępcy komendanta do wsparcia OSP w Komendach Wojewódzkich PSP.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Wnioskodawcy chcieliby, by nowe prawo zaczęło obowiązywać od początku 2022 roku.

echo

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE

 • Sejm przyjął ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Wśród głównych założeń dodatek do emerytury

  2021-12-05 11:32:16

  gość: ~To jest ok

  ostatnio dodany post

  W tej właśnie kwestii myślę że nikomu to nie powinno przeszkadzać i bez zbędnych komentarzy powinno być przez nas przyjęte jako nagroda dla ludzi którzy niosą pomoc w czasie wolnym poświęcając niekiedy swoje zdrowie. Popieram w całości.

REKLAMA