POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Wyniesione przejścia znikną i pojawią się wiosną? Miasto wzywa wykonawcę do demontażu

Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej fot.: srodaslaska.pl

W ubiegłym tygodniu ul. Wrocławska i Kolejowa zyskały nowe wyniesione przejścia dla pieszych. Dziś Gmina Środa Śląska wezwała wykonawcę, firmę SP Agrobud, do ich demontażu i ponownego wykonania zgodnie z umową. 

Najwięcej niepokojących sygnałów docierało od niezadowolonych kierowców, którzy zwracali uwagę na brak oznakowania poziomego przejść oraz niewłaściwego oznakowania pionowego. Jednak nie to jest główną przyczyną wezwania do demontażu. Średzki magistrat zarzuca wykonawcy, że wyniesione przejścia nie odpowiadają parametrom zawartym w umowie, tj. długość, wysokość czy nachylenie procentowe.

Gmina Środa Śląska informuję w piśmie firmę SP Agrobud, że domaga się demontażu przejść i ponownym wykonaniu ich przy odpowiednich do tego typu prac warunkach atmosferycznych, czyli wiosną! Tym razem włącznie z zatwierdzeniem organizacji ruchu tymczasowego i protokolarnym przejęciem placu budowy.

Wygląda więc na to, że na poprawnie wykonane przejścia dla pieszych mieszkańcy będą musieli poczekać do marca, bądź kwietnia. Poniżej pismo załączone przez Urząd Miejski w Środzie Śląskiej.

echo

REKLAMA