POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Przebudowa boisk rekreacyjnych w miejscowościach Piotrowice i Zabłoto

Boisko sportowe w Piotrowicach fot.: Echo Średzkie

Stowarzyszenie Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Kostomłoty otrzymało dofinansowanie w wysokości 160.000,00 zł. na  realizację zadania pn. „Przebudowa boisk rekreacyjnych w miejscowościach Piotrowice i Zabłoto”.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji został wybrany na podstawie uchwały nr CCXVII/19.2/22 z dnia 24.03.2022r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w Udaninie.

Inwestycja będzie realizowana na boisku rekreacyjnym w miejscowości Piotrowice i obejmie przebudowę istniejącej szatni w następującym zakresie:

  • wykonanie stop fundamentowych kotwiących obiekt,
  • wykonanie przyłącza energetycznego i instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu,
  • wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego z montażem zbiornika ścieków oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz obiektu,
  • wykonanie ścianek działowych i okładzin z płytek w pomieszczeniach sanitarnych,
  • wykonanie posadzek,
  • montaż urządzeń sanitarnych,
  • wykonanie otworów okiennych, montaż okien w obiekcie i stolarki drzwiowej,
  • wykonanie ocieplenia elewacji i sufitu oraz malowanie ścian.

Na boisku w Piotrowicach zamontowane zostaną, także ławki stadionowe w ilości 30 sztuk. Każda ławka będzie miała po 6 siedzisk, czyli łącznie będzie 180 nowych miejsc siedzących na widowni.

Przebudowa boiska w Zabłociu obejmie montaż altany drewnianej o powierzchni 24m², nakrytej dachem czterospadowym z gontem bitumicznym. Altana będzie posiadała podłogę i barierki oraz wyposażenie meblowe: dwie ławki  i stół.

Wykonanie całego zakresu prac założonych w projekcie pozwoli wykorzystać obiekty do celów rekreacyjno-turystycznych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania  przypada na październik  2022 r.  Całkowita wartość projektu wynosi 162.257,34 zł. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

Gmina Kostomłoty

REKLAMA