POWIAT ŚREDZKI
Echo Średzkie

Budowa biometanowni w Jarostowie? Do gminy nie wpłynął żaden wniosek od inwestora o wydanie decyzji

Urząd Gminy Udanin fot.: Echo Średzkie

Informujemy, że do dnia dzisiejszego do Urzędu Gminy nie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z planami inwestora dotyczącymi budowy biometanowni na działce prywatnej w miejscowości Jarostów z funkcją w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - tereny obiektów produkcyjnych i usług, z dopuszczeniem mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Informujemy, że do dnia dzisiejszego do Urzędu Gminy nie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest podstawą rozpoczęcia procedowania tej inwestycji. Ewentualna procedura wydania decyzji środowiskowej poprzedzona będzie szerokimi konsultacjami społecznymi.

Przedstawiamy Państwu prezentację przesłaną przez inwestora.

Gmina Udanin

REKLAMA